Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Oslo fylke
Alle videregående skoler med adresse i Oslo fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 147 574 142 854 148 305 151 848 149 436
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 65 915 66 766 72 452 71 881 75 215
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 95 605 94 500 85 701 104 397 106 751
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 66 535 71 950 74 790 77 630 81 397
Lønnsutgifter per elev 67 299 67 657 69 312 69 935 73 256
Prosentandel lønnsutgifter per elev 91,7 91,9 92,0 92,3 92,8
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 0,3 0,4 0,5 0,4 0,7
Antall årsverk per 100 elever 8,8 8,7 8,7 8,8 9,1
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 7,4 7,0 6,5 6,4 6,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no