Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Oslo fylke
Alle videregående skoler med adresse i Oslo fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 147 649 147 574 142 854 148 305 151 848
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 63 193 65 915 66 766 72 452 71 881
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 90 515 95 605 94 500 85 701 104 397
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 63 930 66 535 71 950 74 790 77 630
Lønnsutgifter per elev 64 742 67 299 67 657 69 312 69 935
Prosentandel lønnsutgifter per elev 92,2 91,7 91,9 92,0 92,3
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 1,4 0,3 0,4 0,5 0,4
Antall årsverk per 100 elever 8,6 8,8 8,7 8,8 8,8
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 6,6 7,4 7,0 6,5 6,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no