Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Oslo fylke
Alle videregående skoler med adresse i Oslo fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 129 969 147 649 147 574 142 854 148 305
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 59 558 63 193 65 915 66 766 72 452
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 85 254 90 515 95 605 94 500 85 701
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 58 318 63 930 66 535 71 950 74 790
Lønnsutgifter per elev 62 111 64 742 67 299 67 657 69 312
Prosentandel lønnsutgifter per elev 93,6 92,2 91,7 91,9 92,0
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 0,7 1,4 0,3 0,4 0,5
Antall årsverk per 100 elever 8,8 8,6 8,8 8,7 8,8
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 6,0 6,6 7,4 7,0 6,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no