Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Oppland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Oppland fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Oppland fylke (utgått) 145 490 155 880 162 408 161 187 167 435
Nasjonalt 150 517 155 488 158 264 160 230 165 123
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Oppland fylke (utgått) 68 270 71 609 73 709 75 619 72 628
Nasjonalt 64 814 67 657 68 502 72 756 71 972
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Oppland fylke (utgått) 84 493 91 996 92 690 88 949 95 601
Nasjonalt 93 044 97 770 98 212 94 528 102 975
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Oppland fylke (utgått) 71 237 76 268 79 456 84 202 85 465
Nasjonalt 65 602 70 951 76 141 79 778 80 879
Lønnsutgifter per elev
Oppland fylke (utgått) 68 092 72 976 75 018 75 282 76 583
Nasjonalt 70 882 74 272 74 623 75 362 75 752
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Oppland fylke (utgått) 90,0 90,2 90,8 91,9 92,5
Nasjonalt 91,7 92,0 91,8 91,7 91,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Oppland fylke (utgått) 3,5 3,4 3,3 3,0 3,3
Nasjonalt 2,7 2,4 2,4 2,4 2,5
Antall årsverk per 100 elever
Oppland fylke (utgått) 10,7 11,0 10,9 10,8 11,0
Nasjonalt 11,3 11,5 11,4 11,4 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Oppland fylke (utgått) 52,3 52,5 51,7 49,3 50,1
Nasjonalt 33,7 33,9 33,4 32,6 32,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no