Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Oppland fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Oppland fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 145 490 155 880 162 408 161 187 167 435
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 68 270 71 609 73 709 75 619 72 628
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 84 493 91 996 92 690 88 949 95 601
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 71 237 76 268 79 456 84 202 85 465
Lønnsutgifter per elev 68 092 72 976 75 018 75 282 76 583
Prosentandel lønnsutgifter per elev 90,0 90,2 90,8 91,9 92,5
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 3,5 3,4 3,3 3,0 3,3
Antall årsverk per 100 elever 10,7 11,0 10,9 10,8 11,0
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 52,3 52,5 51,7 49,3 50,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no