Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Oppland fylke
Alle videregående skoler med adresse i Oppland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 139 147 145 490 155 880 162 408 161 187
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 62 960 68 270 71 609 73 709 75 619
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 82 344 84 493 91 996 92 690 88 949
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 67 929 71 237 76 268 79 456 84 202
Lønnsutgifter per elev 64 546 68 092 72 976 75 018 75 282
Prosentandel lønnsutgifter per elev 89,6 90,0 90,2 90,8 91,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 3,0 3,5 3,4 3,3 3,0
Antall årsverk per 100 elever 9,8 10,7 11,0 10,9 10,8
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 51,7 52,3 52,5 51,7 49,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no