Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Oppland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Oppland fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 155 880 162 408 161 187 167 435 183 161
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 71 609 73 709 75 619 72 628 76 905
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 91 996 92 690 88 949 95 601 104 596
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 76 268 79 456 84 202 85 465 90 932
Lønnsutgifter per elev 72 976 75 018 75 282 76 583 82 598
Prosentandel lønnsutgifter per elev 90,2 90,8 91,9 92,5 92,7
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 3,4 3,3 3,0 3,3 3,3
Antall årsverk per 100 elever 11,7 11,6 11,5 11,9 12,2
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 52,5 51,7 49,3 50,1 49,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no