Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Østfold fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Østfold fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 160 351
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 69 531
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 100 375
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 94 313
Lønnsutgifter per elev 76 979
Prosentandel lønnsutgifter per elev 94,4
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 4,0
Antall årsverk per 100 elever 11,5
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 62,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no