Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Østfold fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Østfold fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 146 003 149 346 152 050 154 501 160 351
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 60 466 63 949 64 155 67 833 69 531
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 93 723 98 399 96 775 97 218 100 375
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 81 208 86 300 88 736 94 734 94 313
Lønnsutgifter per elev 69 379 72 837 72 777 74 816 76 979
Prosentandel lønnsutgifter per elev 93,5 93,6 94,1 94,1 94,4
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 4,5 4,1 3,7 3,8 4,0
Antall årsverk per 100 elever 11,3 11,6 11,3 11,5 11,5
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 66,0 65,4 65,8 63,2 62,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no