Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Østfold fylke
Alle videregående skoler med adresse i Østfold fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 143 490 146 003 149 346 152 050 154 501
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 60 185 60 466 63 949 64 155 67 833
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 91 048 93 723 98 399 96 775 97 218
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 75 279 81 208 86 300 88 736 94 734
Lønnsutgifter per elev 68 556 69 379 72 837 72 777 74 816
Prosentandel lønnsutgifter per elev 93,5 93,5 93,6 94,1 94,1
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 4,3 4,5 4,1 3,7 3,8
Antall årsverk per 100 elever 11,0 11,3 11,6 11,3 11,5
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 66,0 66,0 65,4 65,8 63,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no