Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Østfold fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Østfold fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 149 346 152 050 154 501 160 351 161 865
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 63 949 64 155 67 833 69 531 69 952
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 98 399 96 775 97 218 100 375 98 558
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 86 300 88 736 94 734 94 313 94 747
Lønnsutgifter per elev 72 837 72 777 74 816 76 979 77 185
Prosentandel lønnsutgifter per elev 93,6 94,1 94,1 94,4 94,7
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 4,1 3,7 3,8 4,0 4,2
Antall årsverk per 100 elever 11,6 11,2 11,4 11,5 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 65,4 65,8 63,2 62,5 59,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no