Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Østfold fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Østfold fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og internater i videregående opplæring per elev 19 467 19 407 20 834 21 534 22 693
Korrigerte brutto driftsutgifter til ped ledelse og ped fellesutgifter per elev 18 642 18 732 18 135 17 261 17 902
Korrigerte brutto driftsutgifter til alle utdanningsprogrammer pr elev 74 182 77 815 77 318 79 510 81 557
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleforvaltning per elev 17 988 16 987 17 478 16 330 17 218
Korrigerte brutto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring i videregående opplæring per elev 12 390 12 927 14 607 15 545 16 100
Korrigerte brutto driftsutgifter til oppfølgingstjeneste og pedagogisk-psykologisk tjeneste i videregående opplæring per elev 3 774 3 777 3 940 4 480 4 881
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no