Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Norske skoler i utlandet
Alle videregående skoler med adresse i Norske skoler i utlandet (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 142 935 146 655 148 903 152 509 155 386
Aust-Agder fylke (utgått) 156 441 168 574 168 709 172 984 180 760
Buskerud fylke (utgått) 145 254 157 065 155 990 156 176 161 886
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 186 760 197 121 196 423 204 406 209 774
Hedmark fylke (utgått) 162 510 167 106 172 044 168 072 171 311
Hordaland fylke (utgått) 149 022 154 364 158 985 158 189 157 055
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 146 705 154 162 157 393 161 020 168 797
Nordland fylke 176 780 183 112 189 459 188 877 196 445
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 164 660 170 681 178 816 178 677
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 145 490 155 880 162 408 161 187 167 435
Oslo fylke 147 649 147 574 142 854 148 305 151 848
Rogaland fylke 145 067 148 639 150 483 153 058 157 231
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 178 362 182 947 185 330 187 467 192 584
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 145 306 148 234 152 262 157 107
Telemark fylke (utgått) 143 610 147 597 149 751 153 373 162 097
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 163 858 168 793 175 820 173 169 179 459
Trøndelag fylke 171 188
Vest-Agder fylke (utgått) 145 357 151 208 155 604 154 445 160 709
Vestfold fylke (utgått) 137 140 141 315 147 993 152 359 162 075
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 146 003 149 346 152 050 154 501 160 351
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 63 399 65 526 65 914 71 112 68 034
Aust-Agder fylke (utgått) 65 443 71 087 70 720 76 474 75 814
Buskerud fylke (utgått) 68 254 69 500 69 338 71 811 72 613
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 62 791 72 551 77 931 77 898 76 435
Hedmark fylke (utgått) 64 114 67 637 71 106 74 181 75 164
Hordaland fylke (utgått) 63 914 66 794 67 414 69 495 69 719
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 72 443 74 503 75 710 79 802 77 740
Nordland fylke 67 260 69 476 70 448 75 289 76 648
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 70 642 73 986 74 961 81 531
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 68 270 71 609 73 709 75 619 72 628
Oslo fylke 63 193 65 915 66 766 72 452 71 881
Rogaland fylke 66 166 69 488 70 242 73 511 71 650
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 69 694 71 833 72 238 73 654 74 376
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 61 375 63 602 63 001 68 746
Telemark fylke (utgått) 64 811 68 414 67 030 70 819 73 726
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 68 787 73 070 78 175 80 423 78 275
Trøndelag fylke 70 397
Vest-Agder fylke (utgått) 60 207 63 979 64 747 71 594 69 179
Vestfold fylke (utgått) 60 953 62 487 63 839 70 287 72 968
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 60 466 63 949 64 155 67 833 69 531
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 94 414 96 819 99 932 90 295 99 671
Aust-Agder fylke (utgått) 95 953 107 628 105 178 100 285 109 058
Buskerud fylke (utgått) 91 914 97 634 98 692 93 827 97 138
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 95 560 105 686 103 854 104 230 114 788
Hedmark fylke (utgått) 92 555 97 895 99 219 95 337 102 052
Hordaland fylke (utgått) 96 874 102 112 101 634 94 209 99 416
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 95 372 99 875 102 410 99 482 106 933
Nordland fylke 98 078 103 595 102 262 103 061 115 659
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 101 974 107 340 108 917 102 348
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 84 493 91 996 92 690 88 949 95 601
Oslo fylke 90 515 95 605 94 500 85 701 104 397
Rogaland fylke 90 067 92 098 89 826 89 042 98 932
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 106 108 114 057 109 166 109 816 113 669
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 84 849 89 540 91 268 88 701
Telemark fylke (utgått) 89 731 90 683 93 044 92 751 105 643
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 99 420 103 023 107 645 106 155 109 878
Trøndelag fylke 103 044
Vest-Agder fylke (utgått) 90 754 96 390 99 959 93 725 102 932
Vestfold fylke (utgått) 84 715 89 163 90 190 88 639 98 564
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 93 723 98 399 96 775 97 218 100 375
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 66 863 75 913 84 399 84 854 86 033
Aust-Agder fylke (utgått) 69 751 76 565 87 298 89 875 92 636
Buskerud fylke (utgått) 63 189 71 032 75 011 77 798 79 574
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 14 241 15 818 16 405 11 273 13 539
Hedmark fylke (utgått) 73 462 78 109 76 417 80 830 80 028
Hordaland fylke (utgått) 62 944 70 383 75 220 76 359 80 871
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 66 993 69 586 72 828 81 990 81 942
Nordland fylke 60 118 64 677 69 864 74 450 73 601
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 81 639 84 488 84 520 86 111
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 71 237 76 268 79 456 84 202 85 465
Oslo fylke 63 930 66 535 71 950 74 790 77 630
Rogaland fylke 62 384 67 008 77 771 81 029 80 775
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 71 196 71 404 76 091 82 947 86 467
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 63 407 68 058 75 268 80 299
Telemark fylke (utgått) 70 420 82 814 75 780 79 781 81 522
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 66 529 73 305 75 548 80 411 80 925
Trøndelag fylke 82 324
Vest-Agder fylke (utgått) 64 569 69 795 80 331 85 586 84 290
Vestfold fylke (utgått) 69 686 74 690 77 120 83 006 84 260
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 81 208 86 300 88 736 94 734 94 313
Lønnsutgifter per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 67 667 70 315 70 982 71 352 69 053
Aust-Agder fylke (utgått) 71 764 78 682 77 209 78 503 79 873
Buskerud fylke (utgått) 73 401 77 436 77 390 76 488 75 719
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 75 125 84 212 83 770 86 022 88 589
Hedmark fylke (utgått) 71 405 75 541 77 932 78 295 79 218
Hordaland fylke (utgått) 73 551 77 197 77 315 76 411 75 513
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 76 353 79 524 79 907 80 102 80 297
Nordland fylke 75 867 79 425 79 526 80 779 85 421
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 77 021 81 129 82 930 81 174
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 68 092 72 976 75 018 75 282 76 583
Oslo fylke 64 742 67 299 67 657 69 312 69 935
Rogaland fylke 72 456 74 690 73 806 75 250 75 202
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 82 307 87 197 85 459 84 784 85 781
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 66 457 69 705 70 221 71 776
Telemark fylke (utgått) 69 216 72 558 72 960 73 686 78 469
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 74 112 78 379 80 395 81 253 80 884
Trøndelag fylke 75 272
Vest-Agder fylke (utgått) 68 652 71 061 71 647 72 988 71 756
Vestfold fylke (utgått) 65 667 67 877 68 607 71 195 73 511
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 69 379 72 837 72 777 74 816 76 979
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 91,3 92,3 91,9 92,5 92,9
Aust-Agder fylke (utgått) 87,4 87,0 87,8 88,1 88,4
Buskerud fylke (utgått) 93,0 94,1 94,0 93,7 92,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 90,0 90,0 87,3 89,5 90,5
Hedmark fylke (utgått) 90,8 91,1 91,0 90,8 90,4
Hordaland fylke (utgått) 93,3 93,6 93,7 94,6 94,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 91,3 91,8 90,5 90,1 89,9
Nordland fylke 90,1 90,7 90,6 88,8 88,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 89,0 89,5 89,0 87,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 90,0 90,2 90,8 91,9 92,5
Oslo fylke 92,2 91,7 91,9 92,0 92,3
Rogaland fylke 93,0 92,9 92,5 92,8 93,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 90,7 90,7 90,4 88,7 89,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 92,7 93,1 93,7 93,6
Telemark fylke (utgått) 89,6 91,2 91,4 90,5 91,4
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 89,0 90,1 87,8 88,2 89,2
Trøndelag fylke 91,1
Vest-Agder fylke (utgått) 93,5 92,2 91,3 91,5 91,5
Vestfold fylke (utgått) 94,0 94,1 93,3 92,7 92,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 93,5 93,6 94,1 94,1 94,4
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 3,6 2,9 3,3 3,0 3,2
Aust-Agder fylke (utgått) 3,3 2,9 2,9 3,2 3,0
Buskerud fylke (utgått) 2,5 2,7 2,7 2,9 3,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 2,8 5,0 4,8 3,9 4,4
Hedmark fylke (utgått) 1,9 1,5 1,3 2,3 2,5
Hordaland fylke (utgått) 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 2,3 1,5 1,6 1,3 1,6
Nordland fylke 3,7 3,7 3,1 3,9 3,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,3 3,0 2,7 2,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,5 3,4 3,3 3,0 3,3
Oslo fylke 1,4 0,3 0,4 0,5 0,4
Rogaland fylke 3,4 2,6 2,6 3,2 2,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1,1 1,5 0,9 1,5 1,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,5 2,3 3,1 2,6
Telemark fylke (utgått) 1,1 1,5 0,9 0,7 1,3
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 3,3 2,5 3,3 2,8 3,4
Trøndelag fylke 2,7
Vest-Agder fylke (utgått) 2,0 1,8 2,2 1,3 2,4
Vestfold fylke (utgått) 2,5 2,0 2,2 2,4 1,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 4,5 4,1 3,7 3,8 4,0
Antall årsverk per 100 elever
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 11,1 11,1 11,3 11,3 11,0
Aust-Agder fylke (utgått) 12,3 12,1 12,0 12,0 12,1
Buskerud fylke (utgått) 11,6 12,0 11,5 11,3 11,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 15,4 16,0 16,0 15,7 16,6
Hedmark fylke (utgått) 11,9 12,5 12,5 12,1 12,4
Hordaland fylke (utgått) 10,4 10,7 10,7 10,7 10,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 11,7 11,9 11,7 11,9 11,9
Nordland fylke 14,7 14,3 14,3 14,4 14,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 13,1 13,8 13,1 13,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 10,7 11,0 10,9 10,8 11,0
Oslo fylke 8,6 8,8 8,7 8,8 8,8
Rogaland fylke 11,3 11,4 11,3 11,4 11,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 13,1 13,7 13,2 13,8 13,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 11,3 11,5 11,5 11,8
Telemark fylke (utgått) 10,2 10,5 10,3 10,2 10,6
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 13,2 13,0 13,1 13,0 13,3
Trøndelag fylke 12,1
Vest-Agder fylke (utgått) 11,3 10,9 11,0 10,6 10,4
Vestfold fylke (utgått) 10,5 10,9 11,1 11,3 11,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 11,3 11,6 11,3 11,5 11,5
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 60,6 62,9 62,3 59,4 60,4
Aust-Agder fylke (utgått) 58,8 59,8 59,7 58,9 59,3
Buskerud fylke (utgått) 55,3 57,9 54,8 55,8 54,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 43,1 43,1 41,7 42,5 42,3
Hedmark fylke (utgått) 55,3 54,2 54,0 54,2 54,1
Hordaland fylke (utgått) 51,7 50,7 51,4 49,7 46,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 46,8 45,8 45,8 44,7 44,6
Nordland fylke 44,0 44,1 42,7 42,5 42,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 49,4 49,6 49,7 48,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 52,3 52,5 51,7 49,3 50,1
Oslo fylke 6,6 7,4 7,0 6,5 6,4
Rogaland fylke 58,0 57,9 58,2 59,1 54,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 39,0 36,8 37,7 38,5 36,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 52,1 50,7 51,4 49,1
Telemark fylke (utgått) 57,1 54,9 56,1 55,1 53,5
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 39,6 40,6 42,8 39,8 39,1
Trøndelag fylke 51,5
Vest-Agder fylke (utgått) 55,0 55,1 55,1 55,5 53,5
Vestfold fylke (utgått) 62,5 60,7 61,5 59,9 59,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 66,0 65,4 65,8 63,2 62,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no