Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nordland fylke
Alle videregående skoler med adresse i Nordland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 163 757 176 780 183 112 189 459 188 877
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 65 589 67 260 69 476 70 448 75 289
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 89 280 98 078 103 595 102 262 103 061
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 51 616 60 118 64 677 69 864 74 450
Lønnsutgifter per elev 72 884 75 867 79 425 79 526 80 779
Prosentandel lønnsutgifter per elev 91,7 90,1 90,7 90,6 88,8
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 4,0 3,7 3,7 3,1 3,9
Antall årsverk per 100 elever 14,2 14,7 14,3 14,3 14,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 46,3 44,0 44,1 42,7 42,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no