Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nordland fylke
Alle videregående skoler med adresse i Nordland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 183 112 189 459 188 877 196 445 210 185
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 69 476 70 448 75 289 76 648 83 166
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 103 595 102 262 103 061 115 659 121 286
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 64 677 69 864 74 450 73 601 76 143
Lønnsutgifter per elev 79 425 79 526 80 779 85 421 91 317
Prosentandel lønnsutgifter per elev 90,7 90,6 88,8 88,7 88,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 3,7 3,1 3,9 3,6 4,1
Antall årsverk per 100 elever 13,8 13,8 13,9 14,0 14,0
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 44,1 42,7 42,5 42,6 42,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no