Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Nord-Trøndelag fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 164 660 170 681 178 816 178 677
Nasjonalt 150 517 155 488 158 264 160 230 165 123
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 70 642 73 986 74 961 81 531
Nasjonalt 64 814 67 657 68 502 72 756 71 972
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 101 974 107 340 108 917 102 348
Nasjonalt 93 044 97 770 98 212 94 528 102 975
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 81 639 84 488 84 520 86 111
Nasjonalt 65 602 70 951 76 141 79 778 80 879
Lønnsutgifter per elev
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 77 021 81 129 82 930 81 174
Nasjonalt 70 882 74 272 74 623 75 362 75 752
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 89,0 89,5 89,0 87,9
Nasjonalt 91,7 92,0 91,8 91,7 91,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,3 3,0 2,7 2,3
Nasjonalt 2,7 2,4 2,4 2,4 2,5
Antall årsverk per 100 elever
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 13,1 13,8 13,1 13,1
Nasjonalt 11,3 11,5 11,4 11,4 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 49,4 49,6 49,7 48,4
Nasjonalt 33,7 33,9 33,4 32,6 32,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no