Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Nord-Trøndelag fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 170 681 178 816 178 677
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 73 986 74 961 81 531
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 107 340 108 917 102 348
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 84 488 84 520 86 111
Lønnsutgifter per elev 81 129 82 930 81 174
Prosentandel lønnsutgifter per elev 89,5 89,0 87,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 3,0 2,7 2,3
Antall årsverk per 100 elever 13,8 12,9 12,8
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 49,6 49,7 48,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no