Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nord-Østerdal videregående skole
Fedraheimveien 1
2500 TYNSET
Org.nr 970963847
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Hedmark fylkeskommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Nord-Østerdal videregående skole
Hedmark fylke 162 510 167 106 172 044 168 072 171 311
Nasjonalt 150 517 155 488 158 264 160 230 165 123
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Nord-Østerdal videregående skole
Hedmark fylke 64 114 67 637 71 106 74 181 75 164
Nasjonalt 64 814 67 657 68 502 72 756 71 972
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Nord-Østerdal videregående skole
Hedmark fylke 92 555 97 895 99 219 95 337 102 052
Nasjonalt 93 044 97 770 98 212 94 528 102 975
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Nord-Østerdal videregående skole
Hedmark fylke 73 462 78 109 76 417 80 830 80 028
Nasjonalt 65 602 70 951 76 141 79 778 80 879
Lønnsutgifter per elev
Nord-Østerdal videregående skole
Hedmark fylke 71 405 75 541 77 932 78 295 79 218
Nasjonalt 70 882 74 272 74 623 75 362 75 752
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Nord-Østerdal videregående skole
Hedmark fylke 90,8 91,1 91,0 90,8 90,4
Nasjonalt 91,7 92,0 91,8 91,7 91,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Nord-Østerdal videregående skole
Hedmark fylke 1,9 1,5 1,3 2,3 2,5
Nasjonalt 2,7 2,4 2,4 2,4 2,5
Antall årsverk per 100 elever
Nord-Østerdal videregående skole
Hedmark fylke 11,9 12,5 12,5 12,1 12,4
Nasjonalt 11,3 11,5 11,4 11,4 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Nord-Østerdal videregående skole
Hedmark fylke 55,3 54,2 54,0 54,2 54,1
Nasjonalt 33,7 33,9 33,4 32,6 32,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no