Økonomi

  Illustrasjon for en enhet
  Nasjonalt
  Alle videregående skoler (offentlige og private)
  Endre utvalg

  Utvalg

  Overgangen fra Aa-registeret til a-ordningen gjør at det ikke er publisert tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kommunen for 2015 for de kommunale og fylkeskommunale tjenesteområdene. 

  Indikator og nøkkeltall 2011 2012 2013 2014 2015
  Driftsutgifter per elev 135 306 140 086 144 452 150 517 155 488
  Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 58 501 61 435 63 178 64 814 67 657
  Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 83 442 87 223 89 809 93 044 97 770
  Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 58 412 59 334 60 902 65 602 70 951
  Lønnsutgifter per elev 63 962 66 896 69 076 70 882 74 272
  Prosentandel lønnsutgifter per elev 91,3 91,3 91,8 91,7 92,0
  Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 2,4 2,8 2,7 2,7 2,4
  Antall årsverk per 100 elever 11,4 11,4 11,3 11,3
  Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 34,3 34,4 33,7 33,7 33,9
  Symbolforklaring
  Tall er unntatt offentlighet
  Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten
  Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

  Relevant informasjon til rapporten

  Relevant innhold fra udir.no