Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle videregående skoler (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2012 2013 2014 2015 2016
Driftsutgifter per elev 140 086 144 452 150 517 155 488 158 264
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 61 435 63 178 64 814 67 657 68 502
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 87 223 89 809 93 044 97 770 98 212
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 59 334 60 902 65 602 70 951 76 141
Lønnsutgifter per elev 66 896 69 076 70 882 74 272 74 623
Prosentandel lønnsutgifter per elev 91,3 91,8 91,7 92,0 91,8
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 2,8 2,7 2,7 2,4 2,4
Antall årsverk per 100 elever 11,4 11,3 11,3 11,5 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 34,4 33,7 33,7 33,9 33,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no