Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle videregående skoler (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

Overgangen fra Aa-registeret til a-ordningen gjør at det ikke er publisert tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kommunen for 2015 for de kommunale og fylkeskommunale tjenesteområdene. 

Indikator og nøkkeltall 2011 2012 2013 2014 2015
Driftsutgifter per elev 135 306 140 086 144 452 150 517 155 488
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 58 501 61 435 63 178 64 814 67 657
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 83 442 87 223 89 809 93 044 97 770
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 58 412 59 334 60 902 65 602 70 951
Lønnsutgifter per elev 63 962 66 896 69 076 70 882 74 272
Prosentandel lønnsutgifter per elev 91,3 91,3 91,8 91,7 92,0
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 2,4 2,8 2,7 2,7 2,4
Antall årsverk per 100 elever 11,4 11,4 11,3 11,3
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 34,3 34,4 33,7 33,7 33,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no