Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle videregående skoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 146 705 154 162 157 393 161 020 168 797
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 72 443 74 503 75 710 79 802 77 740
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 95 372 99 875 102 410 99 482 106 933
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 66 993 69 586 72 828 81 990 81 942
Lønnsutgifter per elev 76 353 79 524 79 907 80 102 80 297
Prosentandel lønnsutgifter per elev 91,3 91,8 90,5 90,1 89,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 2,3 1,5 1,6 1,3 1,6
Antall årsverk per 100 elever 11,7 11,9 11,7 11,9 11,9
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 46,8 45,8 45,8 44,7 44,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no