Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle videregående skoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 154 162 157 393 161 020 168 797 174 929
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 74 503 75 710 79 802 77 740 81 323
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 99 875 102 410 99 482 106 933 111 287
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 69 586 72 828 81 990 81 942 82 914
Lønnsutgifter per elev 79 524 79 907 80 102 80 297 84 063
Prosentandel lønnsutgifter per elev 91,8 90,5 90,1 89,9 90,3
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 1,5 1,6 1,3 1,6 1,5
Antall årsverk per 100 elever 11,8 11,5 11,7 11,7 11,7
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 45,8 45,8 44,7 44,6 45,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no