Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Mære landbruksskole
7710 SPARBU
Org.nr 874560782
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Trøndelag fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Mære landbruksskole
Trøndelag fylke 171 188 183 726
Nasjonalt 155 488 158 264 160 230 165 123 172 945
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Mære landbruksskole
Trøndelag fylke 70 397 76 605
Nasjonalt 67 657 68 502 72 756 71 972 75 709
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Mære landbruksskole
Trøndelag fylke 103 044 109 071
Nasjonalt 97 770 98 212 94 528 102 975 107 067
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Mære landbruksskole
Trøndelag fylke 82 324 80 097
Nasjonalt 70 951 76 141 79 778 80 879 83 282
Lønnsutgifter per elev
Mære landbruksskole
Trøndelag fylke 75 272 80 869
Nasjonalt 74 272 74 623 75 362 75 752 79 545
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Mære landbruksskole
Trøndelag fylke 91,1 90,0
Nasjonalt 92,0 91,8 91,7 91,9 91,8
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Mære landbruksskole
Trøndelag fylke 2,7 2,5
Nasjonalt 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5
Antall årsverk per 100 elever
Mære landbruksskole
Trøndelag fylke 11,8 12,5
Nasjonalt 11,5 11,3 11,3 11,3 11,6
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Mære landbruksskole
Trøndelag fylke 51,5 49,7
Nasjonalt 33,9 33,4 32,6 32,0 31,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no