Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lønborg videregående skole (UTGÅTT)
Hellebakken 35
5039 BERGEN
Org.nr 974557274
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Indikator og nøkkeltall Hordaland fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 157 055 165 123
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 69 719 71 972
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 99 416 102 975
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 80 871 80 879
Lønnsutgifter per elev 75 513 75 752
Prosentandel lønnsutgifter per elev 94,5 91,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 1,2 2,5
Antall årsverk per 100 elever 10,6 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 46,1 32,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no