Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lønborg videregående skole (UTGÅTT)
Hellebakken 35
5039 BERGEN
Org.nr 974557274
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Hordaland fylke (UTGÅTT) 149 022 154 364 158 985 158 189 157 055
Nasjonalt 150 517 155 488 158 264 160 230 165 123
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Hordaland fylke (UTGÅTT) 63 914 66 794 67 414 69 495 69 719
Nasjonalt 64 814 67 657 68 502 72 756 71 972
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Hordaland fylke (UTGÅTT) 96 874 102 112 101 634 94 209 99 416
Nasjonalt 93 044 97 770 98 212 94 528 102 975
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Hordaland fylke (UTGÅTT) 62 944 70 383 75 220 76 359 80 871
Nasjonalt 65 602 70 951 76 141 79 778 80 879
Lønnsutgifter per elev
Hordaland fylke (UTGÅTT) 73 551 77 197 77 315 76 411 75 513
Nasjonalt 70 882 74 272 74 623 75 362 75 752
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Hordaland fylke (UTGÅTT) 93,3 93,6 93,7 94,6 94,5
Nasjonalt 91,7 92,0 91,8 91,7 91,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Hordaland fylke (UTGÅTT) 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2
Nasjonalt 2,7 2,4 2,4 2,4 2,5
Antall årsverk per 100 elever
Hordaland fylke (UTGÅTT) 10,4 10,7 10,7 10,7 10,6
Nasjonalt 11,3 11,5 11,4 11,4 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Hordaland fylke (UTGÅTT) 51,7 50,7 51,4 49,7 46,1
Nasjonalt 33,7 33,9 33,4 32,6 32,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no