Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lønborg videregående skole (UTGÅTT)
Hellebakken 35
5039 BERGEN
Org.nr 974557274
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og internater i videregående opplæring per elev
Hordaland fylke (UTGÅTT) 21 574 25 035 27 525 26 785 26 873
Nasjonalt 25 218 26 276 27 288 27 863 29 618
Korrigerte brutto driftsutgifter til ped ledelse og ped fellesutgifter per elev
Hordaland fylke (UTGÅTT) 20 681 20 316 21 873 21 165 18 816
Nasjonalt 18 243 18 768 18 951 19 309 18 788
Korrigerte brutto driftsutgifter til alle utdanningsprogrammer pr elev
Hordaland fylke (UTGÅTT) 78 830 82 448 82 493 80 791 79 869
Nasjonalt 77 294 80 720 81 330 82 150 82 467
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleforvaltning per elev
Hordaland fylke (UTGÅTT) 14 871 13 330 13 274 14 898 13 566
Nasjonalt 15 627 15 346 15 411 15 508 16 327
Korrigerte brutto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring i videregående opplæring per elev
Hordaland fylke (UTGÅTT) 14 685 14 774 14 999 15 616 16 224
Nasjonalt 13 670 14 004 14 857 15 088 15 804
Korrigerte brutto driftsutgifter til oppfølgingstjeneste og pedagogisk-psykologisk tjeneste i videregående opplæring per elev
Hordaland fylke (UTGÅTT) 2 143 2 293 2 511 2 691 2 861
Nasjonalt 2 429 2 499 2 607 2 690 2 834
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no