Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kuben videregående skole
Kabelgaten 10-12
0580 OSLO
Org.nr 899178092
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Kuben videregående skole Oslo fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 151 848 165 123
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 71 881 71 972
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 104 397 102 975
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 77 630 80 879
Lønnsutgifter per elev 69 935 75 752
Prosentandel lønnsutgifter per elev 92,3 91,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 0,4 2,5
Antall årsverk per 100 elever 8,8 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 6,4 32,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no