Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kuben videregående skole
Kabelgaten 10-12
0580 OSLO
Org.nr 899178092
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Kuben videregående skole
Oslo fylke 147 649 147 574 142 854 148 305 151 848
Nasjonalt 150 517 155 488 158 264 160 230 165 123
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Kuben videregående skole
Oslo fylke 63 193 65 915 66 766 72 452 71 881
Nasjonalt 64 814 67 657 68 502 72 756 71 972
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Kuben videregående skole
Oslo fylke 90 515 95 605 94 500 85 701 104 397
Nasjonalt 93 044 97 770 98 212 94 528 102 975
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Kuben videregående skole
Oslo fylke 63 930 66 535 71 950 74 790 77 630
Nasjonalt 65 602 70 951 76 141 79 778 80 879
Lønnsutgifter per elev
Kuben videregående skole
Oslo fylke 64 742 67 299 67 657 69 312 69 935
Nasjonalt 70 882 74 272 74 623 75 362 75 752
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Kuben videregående skole
Oslo fylke 92,2 91,7 91,9 92,0 92,3
Nasjonalt 91,7 92,0 91,8 91,7 91,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Kuben videregående skole
Oslo fylke 1,4 0,3 0,4 0,5 0,4
Nasjonalt 2,7 2,4 2,4 2,4 2,5
Antall årsverk per 100 elever
Kuben videregående skole
Oslo fylke 8,6 8,8 8,7 8,8 8,8
Nasjonalt 11,3 11,5 11,4 11,4 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Kuben videregående skole
Oslo fylke 6,6 7,4 7,0 6,5 6,4
Nasjonalt 33,7 33,9 33,4 32,6 32,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no