Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kjelle videregående skole
1940 BJØRKELANGEN
Org.nr 974587777
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Viken fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Kjelle videregående skole
Viken fylke
Nasjonalt 155 488 158 264 160 230 165 123 172 945
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Kjelle videregående skole
Viken fylke
Nasjonalt 67 657 68 502 72 756 71 972 75 709
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Kjelle videregående skole
Viken fylke
Nasjonalt 97 770 98 212 94 528 102 975 107 067
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Kjelle videregående skole
Viken fylke
Nasjonalt 70 951 76 141 79 778 80 879 83 282
Lønnsutgifter per elev
Kjelle videregående skole
Viken fylke
Nasjonalt 74 272 74 623 75 362 75 752 79 545
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Kjelle videregående skole
Viken fylke
Nasjonalt 92,0 91,8 91,7 91,9 91,8
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Kjelle videregående skole
Viken fylke
Nasjonalt 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5
Antall årsverk per 100 elever
Kjelle videregående skole
Viken fylke
Nasjonalt 11,5 11,3 11,3 11,3 11,6
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Kjelle videregående skole
Viken fylke
Nasjonalt 33,9 33,4 32,6 32,0 31,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no