Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hordaland fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 154 364 158 985 158 189 157 055 164 102
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 66 794 67 414 69 495 69 719 71 855
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 102 112 101 634 94 209 99 416 102 864
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 70 383 75 220 76 359 80 871 82 185
Lønnsutgifter per elev 77 197 77 315 76 411 75 513 77 621
Prosentandel lønnsutgifter per elev 93,6 93,7 94,6 94,5 94,0
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 1,5 1,2 1,2 1,2 2,1
Antall årsverk per 100 elever 11,2 11,1 11,1 11,0 11,3
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 50,7 51,4 49,7 46,1 46,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no