Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke
Alle videregående skoler med adresse i Hordaland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 140 471 149 022 154 364 158 985 158 189
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 61 856 63 914 66 794 67 414 69 495
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 93 054 96 874 102 112 101 634 94 209
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 56 964 62 944 70 383 75 220 76 359
Lønnsutgifter per elev 71 292 73 551 77 197 77 315 76 411
Prosentandel lønnsutgifter per elev 93,4 93,3 93,6 93,7 94,6
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 1,6 1,2 1,5 1,2 1,2
Antall årsverk per 100 elever 10,6 10,4 10,7 10,7 10,7
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 52,6 51,7 50,7 51,4 49,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no