Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hordaland fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 149 022 154 364 158 985 158 189 157 055
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 63 914 66 794 67 414 69 495 69 719
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 96 874 102 112 101 634 94 209 99 416
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 62 944 70 383 75 220 76 359 80 871
Lønnsutgifter per elev 73 551 77 197 77 315 76 411 75 513
Prosentandel lønnsutgifter per elev 93,3 93,6 93,7 94,6 94,5
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2
Antall årsverk per 100 elever 10,4 10,7 10,7 10,7 10,6
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 51,7 50,7 51,4 49,7 46,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no