Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Herøy vidaregåande skule - Avd Vanylven
6140 SYVDE
Org.nr 974577011
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Møre og Romsdal fylkeskommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Herøy vidaregåande skule - Avd Vanylven
Møre og Romsdal fylke 146 705 154 162 157 393 161 020 168 797
Nasjonalt 150 517 155 488 158 264 160 230 165 123
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Herøy vidaregåande skule - Avd Vanylven
Møre og Romsdal fylke 72 443 74 503 75 710 79 802 77 740
Nasjonalt 64 814 67 657 68 502 72 756 71 972
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Herøy vidaregåande skule - Avd Vanylven
Møre og Romsdal fylke 95 372 99 875 102 410 99 482 106 933
Nasjonalt 93 044 97 770 98 212 94 528 102 975
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Herøy vidaregåande skule - Avd Vanylven
Møre og Romsdal fylke 66 993 69 586 72 828 81 990 81 942
Nasjonalt 65 602 70 951 76 141 79 778 80 879
Lønnsutgifter per elev
Herøy vidaregåande skule - Avd Vanylven
Møre og Romsdal fylke 76 353 79 524 79 907 80 102 80 297
Nasjonalt 70 882 74 272 74 623 75 362 75 752
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Herøy vidaregåande skule - Avd Vanylven
Møre og Romsdal fylke 91,3 91,8 90,5 90,1 89,9
Nasjonalt 91,7 92,0 91,8 91,7 91,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Herøy vidaregåande skule - Avd Vanylven
Møre og Romsdal fylke 2,3 1,5 1,6 1,3 1,6
Nasjonalt 2,7 2,4 2,4 2,4 2,5
Antall årsverk per 100 elever
Herøy vidaregåande skule - Avd Vanylven
Møre og Romsdal fylke 11,7 11,9 11,7 11,9 11,9
Nasjonalt 11,3 11,5 11,4 11,4 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Herøy vidaregåande skule - Avd Vanylven
Møre og Romsdal fylke 46,8 45,8 45,8 44,7 44,6
Nasjonalt 33,7 33,9 33,4 32,6 32,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no