Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hedmark fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 167 106 172 044 168 072 171 311 180 033
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 67 637 71 106 74 181 75 164 78 801
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 97 895 99 219 95 337 102 052 112 997
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 78 109 76 417 80 830 80 028 87 369
Lønnsutgifter per elev 75 541 77 932 78 295 79 218 85 036
Prosentandel lønnsutgifter per elev 91,1 91,0 90,8 90,4 90,1
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 1,5 1,3 2,3 2,5 2,8
Antall årsverk per 100 elever 12,1 12,1 11,7 12,0 12,7
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 54,2 54,0 54,2 54,1 52,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no