Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke
Alle videregående skoler med adresse i Hedmark fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 150 773 162 510 167 106 172 044 168 072
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 62 793 64 114 67 637 71 106 74 181
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 89 048 92 555 97 895 99 219 95 337
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 65 004 73 462 78 109 76 417 80 830
Lønnsutgifter per elev 69 508 71 405 75 541 77 932 78 295
Prosentandel lønnsutgifter per elev 90,7 90,8 91,1 91,0 90,8
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 1,4 1,9 1,5 1,3 2,3
Antall årsverk per 100 elever 12,0 11,9 12,5 12,5 12,1
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 54,8 55,3 54,2 54,0 54,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no