Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hedmark fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 162 510 167 106 172 044 168 072 171 311
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 64 114 67 637 71 106 74 181 75 164
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 92 555 97 895 99 219 95 337 102 052
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 73 462 78 109 76 417 80 830 80 028
Lønnsutgifter per elev 71 405 75 541 77 932 78 295 79 218
Prosentandel lønnsutgifter per elev 90,8 91,1 91,0 90,8 90,4
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 1,9 1,5 1,3 2,3 2,5
Antall årsverk per 100 elever 11,9 12,5 12,5 12,1 12,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 55,3 54,2 54,0 54,2 54,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no