Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Haram vidaregåande skule
Skuleråsa 10
6270 BRATTVÅG
Org.nr 974576716
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Møre og Romsdal fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Haram vidaregåande skule
Møre og Romsdal fylke 154 162 157 393 161 020 168 797 174 929
Nasjonalt 155 488 158 264 160 230 165 123 172 945
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Haram vidaregåande skule
Møre og Romsdal fylke 74 503 75 710 79 802 77 740 81 323
Nasjonalt 67 657 68 502 72 756 71 972 75 709
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Haram vidaregåande skule
Møre og Romsdal fylke 99 875 102 410 99 482 106 933 111 287
Nasjonalt 97 770 98 212 94 528 102 975 107 067
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Haram vidaregåande skule
Møre og Romsdal fylke 69 586 72 828 81 990 81 942 82 914
Nasjonalt 70 951 76 141 79 778 80 879 83 282
Lønnsutgifter per elev
Haram vidaregåande skule
Møre og Romsdal fylke 79 524 79 907 80 102 80 297 84 063
Nasjonalt 74 272 74 623 75 362 75 752 79 545
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Haram vidaregåande skule
Møre og Romsdal fylke 91,8 90,5 90,1 89,9 90,3
Nasjonalt 92,0 91,8 91,7 91,9 91,8
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Haram vidaregåande skule
Møre og Romsdal fylke 1,5 1,6 1,3 1,6 1,5
Nasjonalt 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5
Antall årsverk per 100 elever
Haram vidaregåande skule
Møre og Romsdal fylke 11,8 11,5 11,7 11,7 11,7
Nasjonalt 11,5 11,3 11,3 11,3 11,6
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Haram vidaregåande skule
Møre og Romsdal fylke 45,8 45,8 44,7 44,6 45,6
Nasjonalt 33,9 33,4 32,6 32,0 31,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no