Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Finnmark Finnmárku fylke
Alle videregående skoler med adresse i Finnmark Finnmárku fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 182 221 186 760 197 121 196 423 204 406
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 61 654 62 791 72 551 77 931 77 898
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 93 176 95 560 105 686 103 854 104 230
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 13 224 14 241 15 818 16 405 11 273
Lønnsutgifter per elev 73 859 75 125 84 212 83 770 86 022
Prosentandel lønnsutgifter per elev 90,3 90,0 90,0 87,3 89,5
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 4,0 2,8 5,0 4,8 3,9
Antall årsverk per 100 elever 14,7 15,4 16,0 16,0 15,7
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 45,4 43,1 43,1 41,7 42,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no