Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Finnmark Finnmárku fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 197 121 196 423 204 406 209 774 224 414
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 72 551 77 931 77 898 76 435 85 791
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 105 686 103 854 104 230 114 788 125 135
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 15 818 16 405 11 273 13 539 15 954
Lønnsutgifter per elev 84 212 83 770 86 022 88 589 95 204
Prosentandel lønnsutgifter per elev 90,0 87,3 89,5 90,5 87,2
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 5,0 4,8 3,9 4,4 3,1
Antall årsverk per 100 elever 15,1 14,8 14,5 15,7 16,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 43,1 41,7 42,5 42,3 39,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no