Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fagskolen i Hordaland
Haugeveien 28
5005 BERGEN
Org.nr 974557525
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Vestland fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Fagskolen i Hordaland
Vestland fylke
Nasjonalt 150 517 155 488 158 264 160 230 165 123
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Fagskolen i Hordaland
Vestland fylke
Nasjonalt 64 814 67 657 68 502 72 756 71 972
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Fagskolen i Hordaland
Vestland fylke
Nasjonalt 93 044 97 770 98 212 94 528 102 975
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Fagskolen i Hordaland
Vestland fylke
Nasjonalt 65 602 70 951 76 141 79 778 80 879
Lønnsutgifter per elev
Fagskolen i Hordaland
Vestland fylke
Nasjonalt 70 882 74 272 74 623 75 362 75 752
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Fagskolen i Hordaland
Vestland fylke
Nasjonalt 91,7 92,0 91,8 91,7 91,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Fagskolen i Hordaland
Vestland fylke
Nasjonalt 2,7 2,4 2,4 2,4 2,5
Antall årsverk per 100 elever
Fagskolen i Hordaland
Vestland fylke
Nasjonalt 11,3 11,5 11,4 11,4 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Fagskolen i Hordaland
Vestland fylke
Nasjonalt 33,7 33,9 33,4 32,6 32,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no