Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fagerborg videregående skole (utgått)
Pilestr 109
0358 OSLO
Org.nr 974590859
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og internater i videregående opplæring per elev
Oslo fylke 33 316 32 195 31 594 33 406 34 741
Nasjonalt 25 218 26 276 27 288 27 863 29 618
Korrigerte brutto driftsutgifter til ped ledelse og ped fellesutgifter per elev
Oslo fylke 14 916 13 677 13 468 14 304 13 340
Nasjonalt 18 243 18 768 18 951 19 309 18 788
Korrigerte brutto driftsutgifter til alle utdanningsprogrammer pr elev
Oslo fylke 70 200 73 378 73 617 75 376 75 808
Nasjonalt 77 294 80 720 81 330 82 150 82 467
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleforvaltning per elev
Oslo fylke 18 424 17 195 12 998 14 082 14 821
Nasjonalt 15 627 15 346 15 411 15 508 16 327
Korrigerte brutto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring i videregående opplæring per elev
Oslo fylke 11 468 12 089 12 139 12 465 12 791
Nasjonalt 13 670 14 004 14 857 15 088 15 804
Korrigerte brutto driftsutgifter til oppfølgingstjeneste og pedagogisk-psykologisk tjeneste i videregående opplæring per elev
Oslo fylke 1 472 1 450 1 495 1 585 1 754
Nasjonalt 2 429 2 499 2 607 2 690 2 834
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no