Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Den norske skolen i Malaga - Costa del Sol (privat)
Calle Cerro del Viento S/N, Arroyo de la Miel
E-29630 Benálmadena, Malaga
Org.nr U90099012
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
11.-13. trinn
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Den norske skolen i Malaga - Costa del Sol (privat)
Norske skoler i utlandet
Nasjonalt 144 452 150 517 155 488 158 264 160 230
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Den norske skolen i Malaga - Costa del Sol (privat)
Norske skoler i utlandet
Nasjonalt 63 178 64 814 67 657 68 502 72 756
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Den norske skolen i Malaga - Costa del Sol (privat)
Norske skoler i utlandet
Nasjonalt 89 809 93 044 97 770 98 212 94 528
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Den norske skolen i Malaga - Costa del Sol (privat)
Norske skoler i utlandet
Nasjonalt 60 902 65 602 70 951 76 141 79 778
Lønnsutgifter per elev
Den norske skolen i Malaga - Costa del Sol (privat)
Norske skoler i utlandet
Nasjonalt 69 076 70 882 74 272 74 623 75 362
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Den norske skolen i Malaga - Costa del Sol (privat)
Norske skoler i utlandet
Nasjonalt 91,8 91,7 92,0 91,8 91,7
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Den norske skolen i Malaga - Costa del Sol (privat)
Norske skoler i utlandet
Nasjonalt 2,7 2,7 2,4 2,4 2,4
Antall årsverk per 100 elever
Den norske skolen i Malaga - Costa del Sol (privat)
Norske skoler i utlandet
Nasjonalt 11,3 11,3 11,5 11,4 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Den norske skolen i Malaga - Costa del Sol (privat)
Norske skoler i utlandet
Nasjonalt 33,7 33,7 33,9 33,4 32,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no