Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Den norske skole - Costa Blanca (privat)
Riu Guadiana 14, El Oasis, 03580 Alfaz del Pi, Spania
Org.nr U90099009
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
11.-13. trinn
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Den norske skole - Costa Blanca (privat)
Norske skoler i utlandet
Nasjonalt 155 488 158 264 160 230 165 123 172 945
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Den norske skole - Costa Blanca (privat)
Norske skoler i utlandet
Nasjonalt 67 657 68 502 72 756 71 972 75 709
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Den norske skole - Costa Blanca (privat)
Norske skoler i utlandet
Nasjonalt 97 770 98 212 94 528 102 975 107 067
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Den norske skole - Costa Blanca (privat)
Norske skoler i utlandet
Nasjonalt 70 951 76 141 79 778 80 879 83 282
Lønnsutgifter per elev
Den norske skole - Costa Blanca (privat)
Norske skoler i utlandet
Nasjonalt 74 272 74 623 75 362 75 752 79 545
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Den norske skole - Costa Blanca (privat)
Norske skoler i utlandet
Nasjonalt 92,0 91,8 91,7 91,9 91,8
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Den norske skole - Costa Blanca (privat)
Norske skoler i utlandet
Nasjonalt 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5
Antall årsverk per 100 elever
Den norske skole - Costa Blanca (privat)
Norske skoler i utlandet
Nasjonalt 11,5 11,3 11,3 11,3 11,6
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Den norske skole - Costa Blanca (privat)
Norske skoler i utlandet
Nasjonalt 33,9 33,4 32,6 32,0 31,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no