Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Dalane videregående skole
Sjukehusveien 10
4373 EGERSUND
Org.nr 974624478
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-14. trinn
Skoleeier: Rogaland fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Dalane videregående skole
Rogaland fylke 142 608 145 067 148 639 150 483 153 058
Nasjonalt 144 452 150 517 155 488 158 264 160 230
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Dalane videregående skole
Rogaland fylke 65 662 66 166 69 488 70 242 73 511
Nasjonalt 63 178 64 814 67 657 68 502 72 756
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Dalane videregående skole
Rogaland fylke 88 341 90 067 92 098 89 826 89 042
Nasjonalt 89 809 93 044 97 770 98 212 94 528
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Dalane videregående skole
Rogaland fylke 58 081 62 384 67 008 77 771 81 029
Nasjonalt 60 902 65 602 70 951 76 141 79 778
Lønnsutgifter per elev
Dalane videregående skole
Rogaland fylke 71 521 72 456 74 690 73 806 75 250
Nasjonalt 69 076 70 882 74 272 74 623 75 362
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Dalane videregående skole
Rogaland fylke 92,5 93,0 92,9 92,5 92,8
Nasjonalt 91,8 91,7 92,0 91,8 91,7
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Dalane videregående skole
Rogaland fylke 3,2 3,4 2,6 2,6 3,2
Nasjonalt 2,7 2,7 2,4 2,4 2,4
Antall årsverk per 100 elever
Dalane videregående skole
Rogaland fylke 11,3 11,3 11,4 11,3 11,4
Nasjonalt 11,3 11,3 11,5 11,4 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Dalane videregående skole
Rogaland fylke 58,7 58,0 57,9 58,2 59,1
Nasjonalt 33,7 33,7 33,9 33,4 32,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no