Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Byåsen videregående skole
Selsbakkvegen 34
7027 TRONDHEIM
Org.nr 984477112
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Trøndelag fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Byåsen videregående skole
Trøndelag fylke 171 188
Nasjonalt 150 517 155 488 158 264 160 230 165 123
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Byåsen videregående skole
Trøndelag fylke 70 397
Nasjonalt 64 814 67 657 68 502 72 756 71 972
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Byåsen videregående skole
Trøndelag fylke 103 044
Nasjonalt 93 044 97 770 98 212 94 528 102 975
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Byåsen videregående skole
Trøndelag fylke 82 324
Nasjonalt 65 602 70 951 76 141 79 778 80 879
Lønnsutgifter per elev
Byåsen videregående skole
Trøndelag fylke 75 272
Nasjonalt 70 882 74 272 74 623 75 362 75 752
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Byåsen videregående skole
Trøndelag fylke 91,1
Nasjonalt 91,7 92,0 91,8 91,7 91,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Byåsen videregående skole
Trøndelag fylke 2,7
Nasjonalt 2,7 2,4 2,4 2,4 2,5
Antall årsverk per 100 elever
Byåsen videregående skole
Trøndelag fylke 12,1
Nasjonalt 11,3 11,5 11,4 11,4 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Byåsen videregående skole
Trøndelag fylke 51,5
Nasjonalt 33,7 33,9 33,4 32,6 32,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no