Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Buskerud fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Buskerud fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 145 254 157 065 155 990 156 176 161 886
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 68 254 69 500 69 338 71 811 72 613
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 91 914 97 634 98 692 93 827 97 138
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 63 189 71 032 75 011 77 798 79 574
Lønnsutgifter per elev 73 401 77 436 77 390 76 488 75 719
Prosentandel lønnsutgifter per elev 93,0 94,1 94,0 93,7 92,3
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 2,5 2,7 2,7 2,9 3,3
Antall årsverk per 100 elever 11,6 12,0 11,5 11,3 11,0
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 55,3 57,9 54,8 55,8 54,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no