Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Buskerud fylke
Alle videregående skoler med adresse i Buskerud fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 147 679 145 254 157 065 155 990 156 176
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 66 238 68 254 69 500 69 338 71 811
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 92 078 91 914 97 634 98 692 93 827
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 62 775 63 189 71 032 75 011 77 798
Lønnsutgifter per elev 71 553 73 401 77 436 77 390 76 488
Prosentandel lønnsutgifter per elev 92,0 93,0 94,1 94,0 93,7
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 2,7 2,5 2,7 2,7 2,9
Antall årsverk per 100 elever 11,4 11,6 12,0 11,5 11,3
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 58,2 55,3 57,9 54,8 55,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no