Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bjertnes videregående skole
Kvernstuveien 1
1482 NITTEDAL
Org.nr 974587637
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Viken fylkeskommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Bjertnes videregående skole Viken fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 165 123
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 71 972
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 102 975
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 80 879
Lønnsutgifter per elev 75 752
Prosentandel lønnsutgifter per elev 91,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 2,5
Antall årsverk per 100 elever 11,3
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 32,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no