Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bergeland videregående skole
Vaisenhusgata 50
4012 STAVANGER
Org.nr 974624532
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Rogaland fylkeskommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Bergeland videregående skole Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 157 231 165 123
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 71 650 71 972
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 98 932 102 975
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 80 775 80 879
Lønnsutgifter per elev 75 202 75 752
Prosentandel lønnsutgifter per elev 93,4 91,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 2,9 2,5
Antall årsverk per 100 elever 11,8 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 54,8 32,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no