Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Bergeland videregående skole
Vaisenhusgata 50
4012 STAVANGER
Org.nr 974624532
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Rogaland fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og internater i videregående opplæring per elev
Bergeland videregående skole
Rogaland fylke 23 618 25 154 25 003 25 547 26 402
Nasjonalt 25 218 26 276 27 288 27 863 29 618
Korrigerte brutto driftsutgifter til ped ledelse og ped fellesutgifter per elev
Bergeland videregående skole
Rogaland fylke 18 816 18 592 18 919 19 756 20 291
Nasjonalt 18 243 18 768 18 951 19 309 18 788
Korrigerte brutto driftsutgifter til alle utdanningsprogrammer pr elev
Bergeland videregående skole
Rogaland fylke 77 890 80 409 79 784 81 087 80 484
Nasjonalt 77 294 80 720 81 330 82 150 82 467
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleforvaltning per elev
Bergeland videregående skole
Rogaland fylke 11 583 11 218 11 543 11 788 12 533
Nasjonalt 15 627 15 346 15 411 15 508 16 327
Korrigerte brutto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring i videregående opplæring per elev
Bergeland videregående skole
Rogaland fylke 13 930 14 357 15 987 16 060 16 365
Nasjonalt 13 670 14 004 14 857 15 088 15 804
Korrigerte brutto driftsutgifter til oppfølgingstjeneste og pedagogisk-psykologisk tjeneste i videregående opplæring per elev
Bergeland videregående skole
Rogaland fylke 2 245 2 194 2 161 2 172 2 223
Nasjonalt 2 429 2 499 2 607 2 690 2 834
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no