Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Aust-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Aust-Agder fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 168 574 168 709 172 984 180 760 193 497
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 71 087 70 720 76 474 75 814 78 344
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 107 628 105 178 100 285 109 058 109 513
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 76 565 87 298 89 875 92 636 92 445
Lønnsutgifter per elev 78 682 77 209 78 503 79 873 82 081
Prosentandel lønnsutgifter per elev 87,0 87,8 88,1 88,4 88,1
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 2,9 2,9 3,2 3,0 2,9
Antall årsverk per 100 elever 12,2 11,9 11,8 12,0 12,0
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 59,8 59,7 58,9 59,3 58,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no