Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Aust-Agder fylke
Alle videregående skoler med adresse i Aust-Agder fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 151 972 156 441 168 574 168 709 172 984
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 63 674 65 443 71 087 70 720 76 474
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 94 300 95 953 107 628 105 178 100 285
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 64 970 69 751 76 565 87 298 89 875
Lønnsutgifter per elev 70 232 71 764 78 682 77 209 78 503
Prosentandel lønnsutgifter per elev 87,6 87,4 87,0 87,8 88,1
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 3,5 3,3 2,9 2,9 3,2
Antall årsverk per 100 elever 11,6 12,3 12,1 12,0 12,0
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 60,9 58,8 59,8 59,7 58,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no