Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Aust-Agder fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Aust-Agder fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 156 441 168 574 168 709 172 984 180 760
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 65 443 71 087 70 720 76 474 75 814
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 95 953 107 628 105 178 100 285 109 058
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 69 751 76 565 87 298 89 875 92 636
Lønnsutgifter per elev 71 764 78 682 77 209 78 503 79 873
Prosentandel lønnsutgifter per elev 87,4 87,0 87,8 88,1 88,4
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 3,3 2,9 2,9 3,2 3,0
Antall årsverk per 100 elever 12,3 12,1 12,0 12,0 12,1
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 58,8 59,8 59,7 58,9 59,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no