Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Akershus fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 155 386
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 68 034
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 99 671
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 86 033
Lønnsutgifter per elev 69 053
Prosentandel lønnsutgifter per elev 92,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 3,2
Antall årsverk per 100 elever 11,0
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 60,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no