Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Akershus fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 142 935 146 655 148 903 152 509 155 386
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 63 399 65 526 65 914 71 112 68 034
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 94 414 96 819 99 932 90 295 99 671
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 66 863 75 913 84 399 84 854 86 033
Lønnsutgifter per elev 67 667 70 315 70 982 71 352 69 053
Prosentandel lønnsutgifter per elev 91,3 92,3 91,9 92,5 92,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 3,6 2,9 3,3 3,0 3,2
Antall årsverk per 100 elever 11,1 11,1 11,3 11,3 11,0
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 60,6 62,9 62,3 59,4 60,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no