Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Akershus fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 146 655 148 903 152 509 155 386 161 625
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 65 526 65 914 71 112 68 034 71 026
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 96 819 99 932 90 295 99 671 101 060
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 75 913 84 399 84 854 86 033 86 254
Lønnsutgifter per elev 70 315 70 982 71 352 69 053 72 151
Prosentandel lønnsutgifter per elev 92,3 91,9 92,5 92,9 92,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 2,9 3,3 3,0 3,2 2,9
Antall årsverk per 100 elever 10,8 11,0 10,9 10,8 11,3
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 62,9 62,3 59,4 60,4 61,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no