Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke
Alle videregående skoler med adresse i Akershus fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 138 718 142 935 146 655 148 903 152 509
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 61 962 63 399 65 526 65 914 71 112
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 92 525 94 414 96 819 99 932 90 295
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 62 486 66 863 75 913 84 399 84 854
Lønnsutgifter per elev 66 548 67 667 70 315 70 982 71 352
Prosentandel lønnsutgifter per elev 91,4 91,3 92,3 91,9 92,5
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 3,6 3,6 2,9 3,3 3,0
Antall årsverk per 100 elever 11,0 11,1 11,1 11,3 11,3
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 61,4 60,6 62,9 62,3 59,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no