Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Akademiet Oslo AS (privat)
Pilestredet 56
0167 OSLO
Org.nr 887664102
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Akademiet Oslo AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Akademiet Oslo AS (privat) Oslo fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 149 436 172 945
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 75 215 75 709
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 106 751 107 067
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 81 397 83 282
Lønnsutgifter per elev 73 256 79 545
Prosentandel lønnsutgifter per elev 92,8 91,8
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 0,7 2,5
Antall årsverk per 100 elever 9,1 11,6
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 6,4 31,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no