Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Akademiet Oslo AS (privat)
Pilestredet 56
0167 OSLO
Org.nr 887664102
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Akademiet Oslo AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Akademiet Oslo AS (privat)
Oslo fylke 147 574 142 854 148 305 151 848 149 436
Nasjonalt 155 488 158 264 160 230 165 123 172 945
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Akademiet Oslo AS (privat)
Oslo fylke 65 915 66 766 72 452 71 881 75 215
Nasjonalt 67 657 68 502 72 756 71 972 75 709
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Akademiet Oslo AS (privat)
Oslo fylke 95 605 94 500 85 701 104 397 106 751
Nasjonalt 97 770 98 212 94 528 102 975 107 067
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Akademiet Oslo AS (privat)
Oslo fylke 66 535 71 950 74 790 77 630 81 397
Nasjonalt 70 951 76 141 79 778 80 879 83 282
Lønnsutgifter per elev
Akademiet Oslo AS (privat)
Oslo fylke 67 299 67 657 69 312 69 935 73 256
Nasjonalt 74 272 74 623 75 362 75 752 79 545
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Akademiet Oslo AS (privat)
Oslo fylke 91,7 91,9 92,0 92,3 92,8
Nasjonalt 92,0 91,8 91,7 91,9 91,8
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Akademiet Oslo AS (privat)
Oslo fylke 0,3 0,4 0,5 0,4 0,7
Nasjonalt 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5
Antall årsverk per 100 elever
Akademiet Oslo AS (privat)
Oslo fylke 8,8 8,7 8,7 8,8 9,1
Nasjonalt 11,5 11,3 11,3 11,3 11,6
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Akademiet Oslo AS (privat)
Oslo fylke 7,4 7,0 6,5 6,4 6,4
Nasjonalt 33,9 33,4 32,6 32,0 31,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no