Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Akademiet Oslo AS (privat)
Pilestredet 56
0167 OSLO
Org.nr 887664102
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Akademiet Oslo AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og internater i videregående opplæring per elev
Akademiet Oslo AS (privat)
Oslo fylke 32 195 31 594 33 406 34 741 24 379
Nasjonalt 26 276 27 288 27 863 29 618 29 883
Korrigerte brutto driftsutgifter til ped ledelse og ped fellesutgifter per elev
Akademiet Oslo AS (privat)
Oslo fylke 13 677 13 468 14 304 13 340 14 510
Nasjonalt 18 768 18 951 19 309 18 788 19 951
Korrigerte brutto driftsutgifter til alle utdanningsprogrammer pr elev
Akademiet Oslo AS (privat)
Oslo fylke 73 378 73 617 75 376 75 808 78 980
Nasjonalt 80 720 81 330 82 150 82 467 86 641
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleforvaltning per elev
Akademiet Oslo AS (privat)
Oslo fylke 17 195 12 998 14 082 14 821 16 629
Nasjonalt 15 346 15 411 15 508 16 327 17 184
Korrigerte brutto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring i videregående opplæring per elev
Akademiet Oslo AS (privat)
Oslo fylke 12 089 12 139 12 465 12 791 13 720
Nasjonalt 14 004 14 857 15 088 15 804 16 810
Korrigerte brutto driftsutgifter til oppfølgingstjeneste og pedagogisk-psykologisk tjeneste i videregående opplæring per elev
Akademiet Oslo AS (privat)
Oslo fylke 1 450 1 495 1 585 1 754 2 485
Nasjonalt 2 499 2 607 2 690 2 834 3 064
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no