Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde AS (privat)
Frænavegen 16
6415 MOLDE
Org.nr 811770132
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde AS (privat) Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 168 797 165 123
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 77 740 71 972
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 106 933 102 975
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 81 942 80 879
Lønnsutgifter per elev 80 297 75 752
Prosentandel lønnsutgifter per elev 89,9 91,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 1,6 2,5
Antall årsverk per 100 elever 11,9 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 44,6 32,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no