Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde AS (privat)
Frænavegen 16
6415 MOLDE
Org.nr 811770132
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde AS (privat)
Møre og Romsdal fylke 146 705 154 162 157 393 161 020 168 797
Nasjonalt 150 517 155 488 158 264 160 230 165 123
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde AS (privat)
Møre og Romsdal fylke 72 443 74 503 75 710 79 802 77 740
Nasjonalt 64 814 67 657 68 502 72 756 71 972
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde AS (privat)
Møre og Romsdal fylke 95 372 99 875 102 410 99 482 106 933
Nasjonalt 93 044 97 770 98 212 94 528 102 975
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde AS (privat)
Møre og Romsdal fylke 66 993 69 586 72 828 81 990 81 942
Nasjonalt 65 602 70 951 76 141 79 778 80 879
Lønnsutgifter per elev
Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde AS (privat)
Møre og Romsdal fylke 76 353 79 524 79 907 80 102 80 297
Nasjonalt 70 882 74 272 74 623 75 362 75 752
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde AS (privat)
Møre og Romsdal fylke 91,3 91,8 90,5 90,1 89,9
Nasjonalt 91,7 92,0 91,8 91,7 91,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde AS (privat)
Møre og Romsdal fylke 2,3 1,5 1,6 1,3 1,6
Nasjonalt 2,7 2,4 2,4 2,4 2,5
Antall årsverk per 100 elever
Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde AS (privat)
Møre og Romsdal fylke 11,7 11,9 11,7 11,9 11,9
Nasjonalt 11,3 11,5 11,4 11,4 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde AS (privat)
Møre og Romsdal fylke 46,8 45,8 45,8 44,7 44,6
Nasjonalt 33,7 33,9 33,4 32,6 32,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no