Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde AS (privat)
Frænavegen 16
6415 MOLDE
Org.nr 811770132
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og internater i videregående opplæring per elev
Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde AS (privat)
Møre og Romsdal fylke 21 298 22 333 24 208 24 543 26 830
Nasjonalt 25 218 26 276 27 288 27 863 29 618
Korrigerte brutto driftsutgifter til ped ledelse og ped fellesutgifter per elev
Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde AS (privat)
Møre og Romsdal fylke 14 240 15 407 15 178 15 443 15 384
Nasjonalt 18 243 18 768 18 951 19 309 18 788
Korrigerte brutto driftsutgifter til alle utdanningsprogrammer pr elev
Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde AS (privat)
Møre og Romsdal fylke 83 606 86 636 88 280 88 948 89 291
Nasjonalt 77 294 80 720 81 330 82 150 82 467
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleforvaltning per elev
Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde AS (privat)
Møre og Romsdal fylke 11 718 14 585 14 603 15 792 17 947
Nasjonalt 15 627 15 346 15 411 15 508 16 327
Korrigerte brutto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring i videregående opplæring per elev
Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde AS (privat)
Møre og Romsdal fylke 15 814 15 638 15 798 16 822 18 375
Nasjonalt 13 670 14 004 14 857 15 088 15 804
Korrigerte brutto driftsutgifter til oppfølgingstjeneste og pedagogisk-psykologisk tjeneste i videregående opplæring per elev
Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde AS (privat)
Møre og Romsdal fylke 731 782 821 832 970
Nasjonalt 2 429 2 499 2 607 2 690 2 834
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no