Standpunkt programfag

Illustrasjon for en enhet
Svalbard
Alle videregående skoler med adresse i Svalbard (offentlige og private)

Her finner du standpunktkarakterer for et utvalg fag. Standpunktkarakterer i alle fag finner du på udir.no/statistikk

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Matematikk R1 standpunkt
Akershus fylke 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4
Aust-Agder fylke 3,9 4,2 3,7 4,1 4,1
Buskerud fylke 3,9 4,0 3,9 4,1 4,1
Finnmark Finnmárku fylke 3,5 3,6 3,5 3,9 3,5
Hedmark fylke 3,9 4,0 4,2 4,2 4,3
Hordaland fylke 3,8 3,9 4,1 4,1 4,1
Møre og Romsdal fylke 3,9 4,0 4,2 4,2 4,1
Nordland fylke 3,7 3,9 4,1 4,0 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 4,0 4,1
Norske skoler i utlandet 3,6 4,2
Oppland fylke 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Oslo fylke 4,1 4,2 4,3 4,2 4,2
Rogaland fylke 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2
Sogn og Fjordane fylke 3,9 3,9 4,1 4,1 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 4,0 4,2
Telemark fylke 3,8 3,9 3,9 4,0 4,3
Troms Romsa fylke 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3
Trøndelag fylke 4,3 4,2
Vest-Agder fylke 3,9 4,3 4,1 4,2 4,2
Vestfold fylke 3,9 4,1 4,2 4,1 4,3
Østfold fylke 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0
Matematikk R2 standpunkt
Akershus fylke 4,0 4,1 4,3 4,3 4,4
Aust-Agder fylke 4,0 4,0 4,0 3,9 4,2
Buskerud fylke 3,7 3,9 4,1 4,1 4,2
Finnmark Finnmárku fylke 3,8 3,8 3,9 3,9 4,3
Hedmark fylke 3,9 4,0 4,3 4,3 4,3
Hordaland fylke 3,8 3,8 4,1 4,2 4,1
Møre og Romsdal fylke 3,7 4,0 4,1 4,2 4,3
Nordland fylke 3,8 3,7 3,8 4,5 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 4,0 4,1
Norske skoler i utlandet 4,0
Oppland fylke 3,9 4,1 4,2 4,3 3,9
Oslo fylke 4,1 4,2 4,3 4,4 4,3
Rogaland fylke 3,6 3,7 4,0 4,1 4,2
Sogn og Fjordane fylke 3,8 4,0 3,8 4,3 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 4,0 4,1
Telemark fylke 3,9 3,9 4,0 3,9 4,2
Troms Romsa fylke 3,7 4,1 4,0 4,1 4,4
Trøndelag fylke 4,5 4,3
Vest-Agder fylke 3,9 3,9 4,3 4,3 4,1
Vestfold fylke 3,9 4,2 4,2 4,3 4,2
Østfold fylke 3,7 3,7 4,1 4,2 4,3
Matematikk S1 standpunkt
Akershus fylke 3,6 3,8 3,9 3,9 4,0
Aust-Agder fylke 3,7 3,8 3,7 3,8 3,6
Buskerud fylke 3,6 3,6 3,9 3,6 3,8
Finnmark Finnmárku fylke 3,2 3,5 4,0 4,3 3,3
Hedmark fylke 3,7 3,5 4,0 4,0 4,1
Hordaland fylke 3,5 3,8 3,9 3,8 3,8
Møre og Romsdal fylke 3,5 3,6 3,8 3,9 3,8
Nordland fylke 3,7 3,7 3,6 3,9 4,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,7 3,7 3,9
Norske skoler i utlandet 3,5 4,8
Oppland fylke 3,4 3,7 3,4 3,4 4,0
Oslo fylke 3,5 3,5 3,7 3,8 3,9
Rogaland fylke 3,6 3,5 3,7 3,8 3,9
Sogn og Fjordane fylke 3,7 4,0 4,0 3,9 4,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,5 3,7 4,0
Telemark fylke 3,7 3,7 3,7 4,1 3,9
Troms Romsa fylke 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9
Trøndelag fylke 4,0 3,9
Vest-Agder fylke 3,5 3,6 3,9 3,8 3,9
Vestfold fylke 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8
Østfold fylke 3,6 3,7 3,6 3,7 3,8
Matematikk S2 standpunkt
Akershus fylke 3,6 3,7 3,9 3,9 4,0
Aust-Agder fylke 3,6 3,5 3,6 3,7 4,2
Buskerud fylke 3,7 3,6 3,6 3,7 3,5
Finnmark Finnmárku fylke 3,3 3,4 3,7 4,1 4,3
Hedmark fylke 3,4 3,5 3,8 3,9 3,8
Hordaland fylke 3,6 3,6 3,8 3,8 3,8
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,5 3,7 3,8 3,5
Nordland fylke 3,4 3,7 3,9 3,7 3,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,5 3,3 3,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,4 3,8 3,7 3,7 3,6
Oslo fylke 3,5 3,7 3,8 3,7 3,8
Rogaland fylke 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7
Sogn og Fjordane fylke 3,8 3,9 4,2 4,1 3,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,6 3,6 3,8
Telemark fylke 3,4 3,5 3,8 3,3 3,8
Troms Romsa fylke 3,6 3,8 3,8 3,8 3,9
Trøndelag fylke 3,8 3,7
Vest-Agder fylke 3,4 3,6 3,6 3,6 3,4
Vestfold fylke 3,3 3,4 3,9 3,9 3,7
Østfold fylke 3,3 3,6 3,7 3,7 3,6
Internasjonal engelsk standpunkt
Akershus fylke 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2
Aust-Agder fylke 4,0 3,7 4,0 3,8 4,0
Buskerud fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2
Finnmark Finnmárku fylke 3,9 3,9 4,1 3,9 3,7
Hedmark fylke 4,0 4,0 4,1 4,0 4,1
Hordaland fylke 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1
Møre og Romsdal fylke 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1
Nordland fylke 4,0 4,1 4,1 4,2 4,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 4,0 4,0
Norske skoler i utlandet 3,3 3,9 4,2 3,8 4,3
Oppland fylke 3,7 4,0 4,0 4,0 4,3
Oslo fylke 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,1 4,0 4,1
Sogn og Fjordane fylke 4,0 4,1 3,9 4,1 4,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 4,2 4,3
Telemark fylke 4,0 3,9 4,2 4,1 4,1
Troms Romsa fylke 4,1 4,0 4,3 4,3 4,3
Trøndelag fylke 4,1 4,2
Vest-Agder fylke 4,0 3,9 4,1 4,0 4,1
Vestfold fylke 4,1 4,0 4,3 4,2 4,1
Østfold fylke 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2
Samfunnsfaglig engelsk standpunkt
Akershus fylke 4,2 4,1 4,1 4,2 4,3
Aust-Agder fylke 4,0 4,0 4,0 3,7 4,1
Buskerud fylke 4,1 4,2 4,3 4,6 4,4
Finnmark Finnmárku fylke 3,4 3,7 4,1 4,0 3,9
Hedmark fylke 3,7 4,0 4,3 4,0 3,9
Hordaland fylke 4,0 3,9 4,1 4,1 4,1
Møre og Romsdal fylke 3,9 3,9 4,1 4,1 4,1
Nordland fylke 4,0 3,9 4,0 4,2 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,8 3,8 3,9
Norske skoler i utlandet 4,5 4,2 3,8
Oppland fylke 4,0 3,8 3,9 4,1 4,2
Oslo fylke 4,0 4,0 4,3 4,2 4,3
Rogaland fylke 3,8 4,0 3,9 4,0 3,9
Sogn og Fjordane fylke 4,2 4,0 4,1 4,1 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 4,0 4,2
Telemark fylke 3,9 4,0 4,1 4,2 4,4
Troms Romsa fylke 3,9 3,9 4,0 4,3 4,5
Trøndelag fylke 4,1 4,1
Vest-Agder fylke 4,0 3,7 4,0 4,1 4,1
Vestfold fylke 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0
Østfold fylke 3,8 3,8 3,6 3,8 4,0
Engelskspråklig litteratur og kultur standpunkt
Akershus fylke 4,5 4,3 4,7 4,3 4,4
Aust-Agder fylke 4,2 3,9 3,9 3,9 3,8
Buskerud fylke 4,1 4,3 4,6 4,3 4,5
Finnmark Finnmárku fylke 4,1 4,9 3,0 3,7 4,5
Hedmark fylke 4,0 4,2 4,2 3,9 4,0
Hordaland fylke 4,2 4,1 4,3 4,2 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,1 4,0 4,0 4,1
Nordland fylke 4,0 4,2 4,3 4,2 4,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,7 4,0 3,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,3 4,5 4,8 4,2
Oslo fylke 4,3 4,5 4,2 4,3 4,2
Rogaland fylke 4,2 4,0 4,1 4,0 4,3
Sogn og Fjordane fylke 4,3 3,9 3,1 3,3 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 4,5 4,2
Telemark fylke 3,8 3,9 3,9 4,1
Troms Romsa fylke 4,4 4,4 4,3 4,8 4,4
Trøndelag fylke 4,6 3,9
Vest-Agder fylke 4,4 4,3 4,1 4,4 4,2
Vestfold fylke 4,2 4,3 4,0 3,7 4,3
Østfold fylke 4,3 4,4 4,0 4,2 3,9
Politikk og menneskerettigheter standpunkt
Akershus fylke 4,2 4,2 4,3 4,2 4,3
Aust-Agder fylke 4,4 4,2 4,1 4,2 4,0
Buskerud fylke 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4
Finnmark Finnmárku fylke 3,4 3,7 3,9 3,7 4,2
Hedmark fylke 4,0 3,8 4,1 4,1 4,0
Hordaland fylke 4,0 3,8 4,0 4,1 4,1
Møre og Romsdal fylke 3,8 4,1 3,9 3,9 3,9
Nordland fylke 3,9 3,7 4,0 4,1 4,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,8 3,9 3,9
Norske skoler i utlandet 4,4 3,8 3,7 4,1
Oppland fylke 3,6 3,8 3,8 3,9 3,8
Oslo fylke 3,9 4,0 4,2 4,2 4,2
Rogaland fylke 3,6 3,9 4,1 4,1 4,0
Sogn og Fjordane fylke 3,9 4,0 3,9 4,0 4,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 4,2 3,9
Telemark fylke 3,6 3,9 3,7 3,7 4,0
Troms Romsa fylke 4,2 4,0 4,3 4,3 4,3
Trøndelag fylke 4,0 4,0
Vest-Agder fylke 3,9 3,8 3,9 4,2 4,0
Vestfold fylke 4,0 4,0 4,3 4,3 4,3
Østfold fylke 3,7 3,8 4,0 4,0 3,9
Sosialkunnskap standpunkt
Akershus fylke 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2
Aust-Agder fylke 3,9 4,1 3,9 3,9 4,0
Buskerud fylke 3,7 4,0 4,2 4,3 4,2
Finnmark Finnmárku fylke 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2
Hedmark fylke 3,9 3,9 3,9 4,4 4,1
Hordaland fylke 3,9 3,9 4,1 4,1 4,2
Møre og Romsdal fylke 3,9 4,1 4,1 4,3 4,1
Nordland fylke 4,2 4,0 4,4 4,3 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,7 4,1 4,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1
Oslo fylke 3,7 3,9 3,9 3,7 3,9
Rogaland fylke 3,8 3,7 3,8 4,0 4,0
Sogn og Fjordane fylke 3,9 4,3 4,0 4,2 4,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,8 3,9 3,9
Telemark fylke 3,9 4,1 4,5 4,3 4,3
Troms Romsa fylke 4,1 3,7 4,2 4,2 4,3
Trøndelag fylke 4,2 4,1
Vest-Agder fylke 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1
Vestfold fylke 3,9 4,0 4,1 4,3 4,4
Østfold fylke 3,9 4,0 4,1 4,3 4,0
Rettslære 2 standpunkt
Akershus fylke 4,2 4,3 4,3 4,3 4,2
Aust-Agder fylke 4,2 4,1 4,1 4,3 4,2
Buskerud fylke 4,4 4,4 4,4 4,7 4,5
Finnmark Finnmárku fylke 3,8 3,7 4,0 3,8 3,9
Hedmark fylke 3,9 3,8 3,8 4,1 4,1
Hordaland fylke 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,1 4,1 4,0 4,0
Nordland fylke 4,4 4,2 4,1 4,2 4,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 4,1 4,0
Norske skoler i utlandet 3,8
Oppland fylke 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0
Oslo fylke 4,1 4,2 4,3 4,3 4,1
Rogaland fylke 4,1 4,0 4,2 4,0 3,9
Sogn og Fjordane fylke 4,0 4,1 4,3 4,1 4,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,8 4,0 4,0
Telemark fylke 4,0 4,0 4,3 4,2 4,3
Troms Romsa fylke 4,1 4,2 4,4 4,4 4,4
Trøndelag fylke 4,0 4,2
Vest-Agder fylke 4,3 4,2 4,4 4,3 4,1
Vestfold fylke 4,1 4,1 4,2 4,2 4,4
Østfold fylke 4,0 3,8 4,0 4,1 4,0
Biologi 2 standpunkt
Akershus fylke 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3
Aust-Agder fylke 4,4 4,5 4,5 4,3 4,4
Buskerud fylke 4,0 4,1 4,1 4,0 4,2
Finnmark Finnmárku fylke 3,7 3,7 4,1 3,9 3,5
Hedmark fylke 4,1 4,1 4,3 4,2 4,5
Hordaland fylke 4,1 4,3 4,4 4,3 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,1 4,3 4,4 4,3
Nordland fylke 4,0 4,1 4,2 4,4 4,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 4,1 4,3
Norske skoler i utlandet 4,4 4,3
Oppland fylke 3,9 3,9 4,2 4,1 4,1
Oslo fylke 3,9 4,0 4,1 4,3 4,2
Rogaland fylke 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2
Sogn og Fjordane fylke 4,1 4,0 4,3 4,0 4,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 4,1 4,4
Telemark fylke 4,1 4,2 3,7 4,0 4,3
Troms Romsa fylke 4,0 4,2 4,1 4,0 4,3
Trøndelag fylke 4,2 4,3
Vest-Agder fylke 3,9 4,0 4,0 4,2 4,2
Vestfold fylke 4,2 4,4 4,1 4,3 4,1
Østfold fylke 4,0 4,0 4,2 4,2 4,3
Fysikk 2 standpunkt
Akershus fylke 4,1 4,0 4,2 4,2 4,3
Aust-Agder fylke 4,0 4,0 3,9 4,1 4,0
Buskerud fylke 4,0 3,9 4,1 4,1 4,0
Finnmark Finnmárku fylke 3,6 3,4 3,6 3,7 4,0
Hedmark fylke 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1
Hordaland fylke 3,8 3,8 4,1 4,0 4,1
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,8 3,9 4,1 4,1
Nordland fylke 3,9 3,7 3,8 4,1 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 4,1 4,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,2 3,8 4,2 4,0 4,2
Oslo fylke 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3
Rogaland fylke 3,8 3,8 4,0 4,1 4,0
Sogn og Fjordane fylke 3,9 3,9 4,1 4,2 4,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 4,2 4,3
Telemark fylke 3,9 3,7 3,9 4,4 4,1
Troms Romsa fylke 3,7 3,9 3,8 3,7 4,3
Trøndelag fylke 4,4 4,4
Vest-Agder fylke 4,0 3,8 4,4 4,2 4,2
Vestfold fylke 3,7 3,9 4,1 4,1 4,0
Østfold fylke 3,8 3,9 4,1 4,2 4,3
Kjemi 2 standpunkt
Akershus fylke 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3
Aust-Agder fylke 4,0 4,1 4,2 3,7 4,0
Buskerud fylke 4,0 4,0 3,9 4,0 4,1
Finnmark Finnmárku fylke 3,7 3,9 3,8 4,0 4,2
Hedmark fylke 3,8 3,9 4,2 4,2 4,2
Hordaland fylke 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,0 4,1 4,2 4,3
Nordland fylke 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 4,1 4,2
Norske skoler i utlandet 4,8 4,3
Oppland fylke 4,1 4,0 4,1 4,2 4,2
Oslo fylke 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0
Rogaland fylke 4,1 4,0 4,0 4,0 4,2
Sogn og Fjordane fylke 4,1 4,0 4,3 4,2 4,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 4,1 4,3
Telemark fylke 4,1 4,0 3,8 3,8 4,1
Troms Romsa fylke 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1
Trøndelag fylke 4,3 4,3
Vest-Agder fylke 4,1 3,8 4,3 4,1 4,1
Vestfold fylke 3,7 4,2 4,0 4,0 4,1
Østfold fylke 3,7 4,0 4,3 4,0 4,0
Økonomi og ledelse standpunkt
Akershus fylke 4,1 4,0 4,0 4,3 4,3
Aust-Agder fylke 3,8 4,1 4,1 4,4 4,4
Buskerud fylke 4,0 3,9 4,0 4,1 4,0
Finnmark Finnmárku fylke 4,2 4,3 4,5 4,1 4,3
Hedmark fylke 3,7 3,8 3,7 4,1 4,0
Hordaland fylke 4,0 4,0 4,1 4,0 4,1
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,3 4,2 4,5 4,3
Nordland fylke 4,1 4,4 4,4 4,2 4,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 3,8 3,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,9 3,8 4,0 3,8 4,1
Oslo fylke 4,0 4,0 4,1 4,1 4,0
Rogaland fylke 4,1 3,9 4,0 4,1 4,2
Sogn og Fjordane fylke 4,0 4,1 4,0 4,3 4,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 4,0 4,2
Telemark fylke 4,0 4,2 4,0 4,0 3,9
Troms Romsa fylke 3,8 4,3 4,1 4,0 4,2
Trøndelag fylke 4,0 4,1
Vest-Agder fylke 3,8 3,8 4,1 4,3 3,9
Vestfold fylke 4,0 4,1 4,0 4,0 4,1
Østfold fylke 3,7 3,8 4,2 4,2 3,9
Samfunnsøkonomi 2 standpunkt
Akershus fylke 4,1 4,3 4,0 3,9 4,1
Aust-Agder fylke 4,6 4,2 4,4 4,1
Buskerud fylke 3,5 3,9 3,8 3,9 3,9
Finnmark Finnmárku fylke 3,7 4,2 4,0 3,6 4,0
Hedmark fylke 3,9 3,7 3,9 4,0 4,0
Hordaland fylke 3,8 3,9 3,9 4,1 4,0
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,2 4,4 4,4 4,1
Nordland fylke 3,9 3,7 3,9 4,1 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0
Oslo fylke 3,8 4,3 4,3 4,3 4,1
Rogaland fylke 3,4 3,4 3,8 3,8 3,7
Sogn og Fjordane fylke 4,0 4,4 4,3 3,8 3,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 3,8 4,1
Telemark fylke 3,4 4,2 4,4 3,5 3,7
Troms Romsa fylke 3,1 3,7 3,9 3,9 3,5
Trøndelag fylke 4,3 4,2
Vest-Agder fylke 4,6 4,3 4,4 4,4 4,2
Vestfold fylke 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8
Østfold fylke 4,1 3,6 4,0 4,2 4,0
Treningslære 2 standpunkt
Akershus fylke 3,8 4,0 3,9
Aust-Agder fylke 3,6 4,2 3,6
Buskerud fylke 4,0 4,4 4,3
Finnmark Finnmárku fylke 3,6 3,2 4,3
Hedmark fylke 4,3 4,1 4,2
Hordaland fylke 4,2 4,3 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,0 3,7 4,0
Nordland fylke 4,1 4,1 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 4,0 4,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,7 3,7 3,7
Oslo fylke 3,5 3,8 3,8
Rogaland fylke 3,6 3,8 3,8
Sogn og Fjordane fylke 3,9 3,9 3,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 3,9 4,0
Telemark fylke 3,8 3,7 3,9
Troms Romsa fylke 3,7 4,1 4,0
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 4,4 4,1 4,1
Vestfold fylke 3,6 3,7 3,8
Østfold fylke 3,8 3,4 3,8
Treningslære 2 standpunkt (IDR2017)
Akershus fylke 4,1 4,0
Aust-Agder fylke 3,7 3,9
Buskerud fylke 4,3 4,5
Finnmark Finnmárku fylke 3,8 3,8
Hedmark fylke 4,4 4,5
Hordaland fylke 4,1 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,3
Nordland fylke 4,1 4,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,8 3,9
Oslo fylke 3,4 3,8
Rogaland fylke 3,7 3,7
Sogn og Fjordane fylke 4,2 4,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke 3,9 3,9
Troms Romsa fylke 3,8 3,9
Trøndelag fylke 4,2 4,2
Vest-Agder fylke 4,2 4,0
Vestfold fylke 3,8 3,8
Østfold fylke 4,0 4,0
Instrument, kor og samspill 2 standpunkt
Akershus fylke 5,1 5,4 5,1 5,3 5,3
Aust-Agder fylke 5,1 5,5 5,6 5,8 5,4
Buskerud fylke 5,2 5,2 5,3 5,1 5,2
Finnmark Finnmárku fylke 4,0 4,7 4,8
Hedmark fylke 5,2 4,9 4,7 5,1 5,0
Hordaland fylke 5,2 5,1 5,1 5,2 5,4
Møre og Romsdal fylke 5,3 5,1 5,1 5,1 5,1
Nordland fylke 5,0 5,3 5,2 5,1 5,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 5,1 4,9 5,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,9 4,8 4,8 5,2 5,2
Oslo fylke 5,1 5,3 5,2 5,3 5,5
Rogaland fylke 5,1 4,9 5,3 5,2 5,4
Sogn og Fjordane fylke 4,9 5,0 5,0 5,3 5,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 5,3 5,1 5,1
Telemark fylke 5,0 5,3 5,0 5,3 5,1
Troms Romsa fylke 5,3 4,7 5,1 5,2 5,3
Trøndelag fylke 5,1 5,1
Vest-Agder fylke 5,0 5,0 5,0 5,2 5,2
Vestfold fylke 5,2 5,2 5,5 5,3 5,6
Østfold fylke 5,2 5,3 4,8 5,1 5,0
Scenisk dans 3 standpunkt
Akershus fylke 4,9 5,0 5,3 5,0 5,2
Aust-Agder fylke 4,9 5,0 5,5 5,1 5,6
Buskerud fylke 4,3 4,8 4,5 4,6 5,0
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 4,6 4,8 5,0 4,9
Hordaland fylke 5,0 5,0 4,9 4,8 4,8
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,8 4,3 3,7 4,5
Nordland fylke 4,3 4,1 4,3 4,4 4,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,9 4,5 4,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,8 4,5 5,0 4,7
Oslo fylke 4,9 4,6 4,9 5,3 4,8
Rogaland fylke 4,7 4,8 5,1 4,8 4,7
Sogn og Fjordane fylke 4,7 4,7 4,3 4,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 5,3 5,3 5,3
Telemark fylke 5,0 4,6 4,4
Troms Romsa fylke 4,7 4,3 4,8 4,8 4,6
Trøndelag fylke 5,0 5,2
Vest-Agder fylke 4,9 4,4 4,1 4,8 5,1
Vestfold fylke 4,8 4,4 4,2 4,0 4,3
Østfold fylke 4,9 4,1 5,2 4,9 4,2
Teaterproduksjon 2 standpunkt
Akershus fylke 5,4 5,4 5,2 5,2 5,2
Aust-Agder fylke 5,5 5,3 5,1 5,1
Buskerud fylke 5,2 5,3 5,3 5,2 5,3
Finnmark Finnmárku fylke 4,0 3,8 5,2
Hedmark fylke 4,8 4,4 4,9 5,2 4,8
Hordaland fylke 4,4 4,8 4,9 4,8 4,8
Møre og Romsdal fylke 4,8 4,7 4,8 4,6 4,6
Nordland fylke 5,3 4,8 5,3 4,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,7 4,8 4,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,5 4,7 4,9 4,8 4,9
Oslo fylke 5,4 5,4 5,4 5,5 5,8
Rogaland fylke 5,0 5,1 5,2 5,2 4,9
Sogn og Fjordane fylke 4,2 5,0 4,4 4,5 5,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 4,2 4,8
Telemark fylke 5,4 5,3 5,6 5,7 5,5
Troms Romsa fylke 4,7 4,6 4,7 4,8 4,6
Trøndelag fylke 5,0 5,1
Vest-Agder fylke 5,5 4,7 5,2 4,8 5,4
Vestfold fylke 4,6 4,5 4,9 4,9 4,9
Østfold fylke 4,9 5,3 4,1
Elenergisystemer - elenergi standpunkt
Akershus fylke 3,9 4,2 4,2 4,3 4,3
Aust-Agder fylke 3,6 3,9 4,3 4,2 4,2
Buskerud fylke 3,9 3,9 4,0 4,1 4,1
Finnmark Finnmárku fylke 4,0 3,5 3,8 4,1 3,9
Hedmark fylke 4,1 4,4 4,0 4,4 4,3
Hordaland fylke 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,4 4,2 4,4
Nordland fylke 4,0 4,2 4,5 4,2 4,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 4,0 4,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,9 4,2 4,4 4,3 4,2
Oslo fylke 3,8 4,1 3,9 3,9 3,9
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,3 4,1 4,2
Sogn og Fjordane fylke 4,2 4,3 4,1 4,3 4,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 4,0 4,0
Telemark fylke 4,0 4,2 4,0 3,8 3,8
Troms Romsa fylke 3,9 4,0 4,3 4,2 4,1
Trøndelag fylke 4,2 4,0
Vest-Agder fylke 4,1 4,1 4,1 4,2 4,0
Vestfold fylke 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9
Østfold fylke 3,6 3,7 3,8 4,0 4,0
Automatiseringssystemer - elenergi standpunkt
Akershus fylke 3,6 3,7 4,0 4,1 4,1
Aust-Agder fylke 3,4 3,9 4,1 4,0 4,0
Buskerud fylke 3,9 3,6 3,9 3,7 3,8
Finnmark Finnmárku fylke 3,7 3,4 3,8 3,7 3,9
Hedmark fylke 4,0 4,3 4,0 4,5 4,1
Hordaland fylke 3,6 3,8 4,0 4,0 4,1
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,2 4,2 4,2 4,5
Nordland fylke 4,0 4,1 4,4 4,1 4,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 3,9 4,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,9 4,2 4,2 4,0 4,1
Oslo fylke 3,9 4,0 3,9 3,8 3,9
Rogaland fylke 3,8 3,8 4,2 4,0 4,0
Sogn og Fjordane fylke 4,1 4,2 4,3 4,1 4,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 4,1 4,2
Telemark fylke 3,6 3,8 4,0 4,1 4,0
Troms Romsa fylke 3,9 4,0 4,0 4,0 3,7
Trøndelag fylke 4,2 4,2
Vest-Agder fylke 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2
Vestfold fylke 3,8 3,9 3,7 3,9 3,8
Østfold fylke 3,5 3,6 3,7 3,9 3,8
Data- og elektronikksystemer - elenergi standpunkt
Akershus fylke 3,8 3,7 3,9 4,1 4,0
Aust-Agder fylke 3,6 3,9 4,1 4,1 4,3
Buskerud fylke 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0
Finnmark Finnmárku fylke 4,2 3,7 4,1 4,1 4,0
Hedmark fylke 3,6 4,1 4,0 4,3 4,2
Hordaland fylke 3,6 3,9 4,0 4,2 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1
Nordland fylke 3,9 4,1 4,3 4,2 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,4 4,3 4,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,1 4,3 4,2 4,1 4,2
Oslo fylke 4,1 4,1 3,8 3,6 3,8
Rogaland fylke 3,9 4,0 4,3 4,2 4,0
Sogn og Fjordane fylke 3,8 4,1 4,1 4,0 3,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 4,1 4,2
Telemark fylke 3,7 3,8 3,7 3,8 3,7
Troms Romsa fylke 3,8 4,0 4,3 4,3 4,2
Trøndelag fylke 4,4 4,2
Vest-Agder fylke 4,1 4,0 4,1 4,4 4,2
Vestfold fylke 3,9 4,0 3,7 3,9 4,0
Østfold fylke 3,7 3,8 4,0 4,1 4,0
Produksjon - byggteknikk standpunkt
Akershus fylke 4,0 4,1 4,3 4,3 4,3
Aust-Agder fylke 3,9 4,1 4,3 4,1 3,8
Buskerud fylke 4,0 4,1 4,3 3,9 4,3
Finnmark Finnmárku fylke 3,6 3,8 4,0 4,1 4,0
Hedmark fylke 3,9 4,2 4,3 4,0 4,0
Hordaland fylke 3,8 3,7 3,8 3,9 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,0 3,8 4,0 4,3 4,2
Nordland fylke 3,8 3,9 4,1 3,9 4,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 4,0 4,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,8 3,8 3,9 4,0 3,9
Oslo fylke 3,3 3,6 3,7 3,9 3,9
Rogaland fylke 3,7 3,8 3,8 4,1 4,1
Sogn og Fjordane fylke 3,6 3,7 4,0 3,8 3,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 4,0 4,2
Telemark fylke 3,6 3,9 3,7 4,2 4,0
Troms Romsa fylke 3,8 4,0 4,4 4,1 3,8
Trøndelag fylke 4,2 4,0
Vest-Agder fylke 3,4 3,7 4,0 3,7 3,9
Vestfold fylke 3,8 3,7 4,0 4,1 4,1
Østfold fylke 3,7 3,8 3,8 4,0 4,3
Bransjelære - byggteknikk standpunkt
Akershus fylke 3,9 4,1 4,3 4,2 4,1
Aust-Agder fylke 3,2 3,4 3,7 3,9 3,5
Buskerud fylke 3,7 3,6 3,8 3,5 4,1
Finnmark Finnmárku fylke 3,5 3,7 3,9 4,0 3,8
Hedmark fylke 3,3 3,9 4,1 3,6 3,9
Hordaland fylke 3,6 3,4 3,7 3,7 3,9
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,5 3,9 4,0 4,0
Nordland fylke 3,5 3,4 4,0 3,9 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,6 3,8 3,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,5 3,5 3,5 3,8 3,7
Oslo fylke 3,1 3,5 3,5 3,7 3,7
Rogaland fylke 3,3 3,5 3,6 3,9 3,9
Sogn og Fjordane fylke 3,6 3,6 3,9 3,6 3,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,4 3,5 3,9
Telemark fylke 3,4 3,2 3,3 3,7 3,7
Troms Romsa fylke 3,7 3,9 4,0 3,7 3,5
Trøndelag fylke 3,9 3,7
Vest-Agder fylke 3,2 3,4 3,6 3,4 3,7
Vestfold fylke 3,4 3,5 4,1 3,7 3,7
Østfold fylke 3,6 3,6 3,7 4,1 4,0
Helsefremmende arbeid - helsearbeiderfag standpunkt
Akershus fylke 4,2 4,1 4,4 4,5 4,4
Aust-Agder fylke 4,3 3,9 4,1 4,0 3,9
Buskerud fylke 3,8 4,1 4,2 4,3 4,5
Finnmark Finnmárku fylke 3,8 4,2 3,8 4,0 3,8
Hedmark fylke 4,2 4,5 4,4 4,4 4,5
Hordaland fylke 4,0 4,2 4,4 4,3 4,3
Møre og Romsdal fylke 3,9 3,9 4,1 4,0 3,9
Nordland fylke 3,8 4,0 4,1 4,2 4,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 3,8 4,0
Norske skoler i utlandet 4,9 4,9 5,6 4,5 5,1
Oppland fylke 3,9 4,0 3,9 4,1 4,0
Oslo fylke 3,5 3,6 3,8 4,1 4,3
Rogaland fylke 3,8 4,2 4,3 4,4 4,5
Sogn og Fjordane fylke 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 4,0 4,2
Telemark fylke 3,9 4,0 3,7 3,9 3,8
Troms Romsa fylke 3,9 3,9 4,3 4,2 4,2
Trøndelag fylke 4,1 4,2
Vest-Agder fylke 3,7 3,9 4,1 3,7 3,6
Vestfold fylke 4,0 3,9 4,3 4,2 4,2
Østfold fylke 4,1 3,9 4,0 4,0 3,9
Kommunikasjon og samhandling - helsearbeiderfag standpunkt
Akershus fylke 4,2 4,1 4,5 4,4 4,4
Aust-Agder fylke 4,2 3,9 3,9 3,8 3,8
Buskerud fylke 3,9 4,1 4,2 4,1 4,4
Finnmark Finnmárku fylke 3,8 4,1 4,2 4,3 3,8
Hedmark fylke 4,2 4,4 4,4 4,3 4,5
Hordaland fylke 4,1 4,4 4,5 4,4 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,0 3,9 4,2 4,0 4,1
Nordland fylke 3,9 4,0 4,2 4,3 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 4,0 4,0
Norske skoler i utlandet 5,1 5,1 5,4 4,3 5,0
Oppland fylke 3,8 4,0 3,9 4,1 4,2
Oslo fylke 3,3 3,6 4,0 4,1 4,2
Rogaland fylke 3,9 4,2 4,4 4,4 4,6
Sogn og Fjordane fylke 4,0 4,3 4,2 4,4 4,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 3,9 4,2
Telemark fylke 4,1 4,0 3,8 4,0 3,9
Troms Romsa fylke 3,9 3,8 4,5 4,2 4,3
Trøndelag fylke 4,2 4,3
Vest-Agder fylke 3,8 4,3 4,3 4,0 3,8
Vestfold fylke 4,1 4,0 4,2 4,3 4,1
Østfold fylke 4,1 3,9 4,0 3,9 4,0
Yrkesutøvelse - helsearbeiderfag standpunkt
Akershus fylke 4,0 4,1 4,4 4,4 4,3
Aust-Agder fylke 4,1 3,8 3,8 3,8 3,8
Buskerud fylke 3,8 4,0 4,1 4,2 4,3
Finnmark Finnmárku fylke 4,1 4,2 3,8 4,2 3,8
Hedmark fylke 4,2 4,6 4,4 4,3 4,5
Hordaland fylke 4,0 4,2 4,3 4,4 4,3
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,9 4,2 3,9 4,0
Nordland fylke 3,9 4,0 4,1 4,1 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 3,9 4,1
Norske skoler i utlandet 5,1 5,1 5,5 4,4 4,6
Oppland fylke 3,8 3,9 3,8 4,1 4,1
Oslo fylke 3,4 3,6 4,0 4,0 4,1
Rogaland fylke 3,8 4,1 4,3 4,4 4,5
Sogn og Fjordane fylke 4,1 4,2 4,1 4,2 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 4,0 4,2
Telemark fylke 3,9 3,9 3,7 4,0 3,9
Troms Romsa fylke 3,6 3,7 4,2 4,2 4,2
Trøndelag fylke 4,1 4,2
Vest-Agder fylke 3,7 4,2 4,1 3,8 3,8
Vestfold fylke 4,1 3,9 4,3 4,2 4,1
Østfold fylke 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9
Produksjon - industriteknologi standpunkt
Akershus fylke 4,0 3,9 4,3 4,5 3,9
Aust-Agder fylke 4,0 3,9 3,2 3,8 4,0
Buskerud fylke 3,6 3,4 3,9 3,9 3,9
Finnmark Finnmárku fylke 3,7 3,5 4,0 4,0 4,0
Hedmark fylke 3,8 3,8 4,0 4,0 3,7
Hordaland fylke 4,0 3,9 4,1 4,1 4,1
Møre og Romsdal fylke 3,9 4,1 3,9 4,0 4,2
Nordland fylke 3,8 3,8 4,0 3,7 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 4,0 4,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,6 3,8 3,6 3,7 4,2
Oslo fylke 3,4 3,2 2,8 3,2
Rogaland fylke 4,0 3,9 3,9 3,8 3,9
Sogn og Fjordane fylke 4,2 3,8 4,0 3,7 4,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 3,9 3,9
Telemark fylke 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7
Troms Romsa fylke 4,1 4,1 3,7 3,9 4,4
Trøndelag fylke 4,1 4,1
Vest-Agder fylke 3,7 3,9 4,1 4,2 3,8
Vestfold fylke 3,3 3,3 3,6 3,8 3,3
Østfold fylke 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7
Reparasjon og vedlikehold - industriteknologi standpunkt
Akershus fylke 3,9 3,8 4,3 4,3 3,8
Aust-Agder fylke 4,1 4,0 3,5 3,6 4,0
Buskerud fylke 3,5 3,5 3,5 3,8 3,5
Finnmark Finnmárku fylke 3,8 3,2 3,6 4,0 3,8
Hedmark fylke 3,5 3,6 3,6 3,8 3,8
Hordaland fylke 3,9 3,9 4,0 3,8 3,9
Møre og Romsdal fylke 3,7 3,8 3,7 3,7 3,9
Nordland fylke 3,8 3,6 3,8 3,6 4,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 3,7 3,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,6 3,6 3,6 3,6 4,3
Oslo fylke 3,2 3,0 3,0 3,1
Rogaland fylke 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7
Sogn og Fjordane fylke 3,8 3,5 3,9 3,5 3,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,7 3,7 3,7
Telemark fylke 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4
Troms Romsa fylke 4,2 3,7 3,3 3,6 4,0
Trøndelag fylke 3,9 4,0
Vest-Agder fylke 3,7 3,8 3,9 4,0 3,9
Vestfold fylke 3,3 3,3 3,3 3,8 3,2
Østfold fylke 3,6 3,6 3,7 3,4 3,7
Dokumentasjon og kvalitet - industriteknologi standpunkt
Akershus fylke 3,9 3,7 4,3 4,8 3,6
Aust-Agder fylke 3,9 4,2 3,7 4,1 4,3
Buskerud fylke 3,3 3,4 3,6 3,9 3,6
Finnmark Finnmárku fylke 3,7 3,6 4,2 4,0 3,5
Hedmark fylke 3,6 3,8 3,9 3,7 3,6
Hordaland fylke 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,9 3,8 3,9 4,1
Nordland fylke 3,6 3,6 3,9 3,6 4,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,7 3,9 3,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,4 3,5 3,4 3,6 4,0
Oslo fylke 3,5 3,5 3,0 3,5
Rogaland fylke 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7
Sogn og Fjordane fylke 3,9 3,8 3,8 3,5 3,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,6 3,7 3,8
Telemark fylke 3,7 3,6 3,6 3,4 3,6
Troms Romsa fylke 3,9 3,7 3,6 3,6 3,9
Trøndelag fylke 3,8 3,9
Vest-Agder fylke 3,7 3,8 3,7 3,8 3,6
Vestfold fylke 3,4 3,3 3,5 3,4 3,3
Østfold fylke 3,5 3,4 3,7 3,5 3,7
Produksjon - frisør standpunkt
Akershus fylke 3,5 3,9 4,0 4,0 4,3
Aust-Agder fylke 2,9 3,3 3,6 3,9 4,3
Buskerud fylke 3,7 3,9 4,0 3,9 4,2
Finnmark Finnmárku fylke 4,9 4,5 4,7 4,2 4,7
Hedmark fylke 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2
Hordaland fylke 4,5 4,6 4,5 4,2 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,2 4,3 4,6
Nordland fylke 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,8 3,9 4,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,7 4,0 3,0 3,3
Oslo fylke 4,1 3,8 3,9 4,2 4,4
Rogaland fylke 3,9 3,9 3,9 4,2 4,1
Sogn og Fjordane fylke 4,9 4,2 5,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 3,6 3,6
Telemark fylke 3,8 4,0 4,2 4,6 4,2
Troms Romsa fylke 4,0 3,1 3,8 4,4 3,8
Trøndelag fylke 3,8 3,7
Vest-Agder fylke 3,9 4,0 4,2 4,3 4,1
Vestfold fylke 3,2 4,1 4,0 3,8 4,2
Østfold fylke 3,7 3,5 3,9 3,5 3,9
Frisyredesign - frisør standpunkt
Akershus fylke 3,3 3,5 4,0 3,9 3,9
Aust-Agder fylke 2,6 3,1 3,9 3,9 4,0
Buskerud fylke 3,3 3,5 3,7 3,6 3,9
Finnmark Finnmárku fylke 4,7 4,3 4,5 3,8 4,3
Hedmark fylke 3,7 4,0 3,7 3,9 3,9
Hordaland fylke 4,2 4,3 4,1 3,9 4,1
Møre og Romsdal fylke 4,1 3,9 4,0 4,1 4,4
Nordland fylke 3,6 3,4 3,8 3,7 3,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,4 3,3 3,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,2 3,4 3,1 3,1
Oslo fylke 3,3 3,1 4,0 3,6 3,1
Rogaland fylke 3,8 4,1 3,9 4,3 3,9
Sogn og Fjordane fylke 4,9 4,5 5,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 3,3 3,1
Telemark fylke 3,3 3,5 3,8 4,3 3,9
Troms Romsa fylke 3,7 3,1 3,7 4,0 3,7
Trøndelag fylke 3,4 3,5
Vest-Agder fylke 3,9 4,1 4,2 4,3 4,3
Vestfold fylke 2,9 3,8 3,3 3,7 4,0
Østfold fylke 3,4 3,2 3,6 3,6 3,7
Mediekommunikasjon - medier og kommunikasjon standpunkt
Akershus fylke 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Aust-Agder fylke 3,8 3,6 3,6
Buskerud fylke 4,5 4,4 4,4
Finnmark Finnmárku fylke 4,0 3,3 3,8
Hedmark fylke 4,6 4,7 4,8 4,3 4,5
Hordaland fylke 3,9 3,7 4,1
Møre og Romsdal fylke 3,5 3,9 3,7
Nordland fylke 3,9 4,1 4,0 4,1 5,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 3,7 4,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,0 4,1 3,8
Oslo fylke 4,1 4,0 4,0 4,6 3,9
Rogaland fylke 4,0 4,1 4,1 3,8 4,2
Sogn og Fjordane fylke 4,1 4,1 4,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 4,2 4,1
Telemark fylke 3,8 3,8 3,9
Troms Romsa fylke 3,4 3,5 4,0
Trøndelag fylke 4,5 3,9
Vest-Agder fylke 4,2 4,3 4,4
Vestfold fylke 3,9 3,9 4,1 4,3 4,6
Østfold fylke 4,2 4,3 4,1 4,2 4,2
Mediedesign og medieuttrykk - medier og kommunikasjon standpunkt
Akershus fylke 4,2 4,2 4,1 4,3 4,2
Aust-Agder fylke 4,0 3,7 3,6
Buskerud fylke 4,6 4,3 4,1
Finnmark Finnmárku fylke 3,8 3,5 4,1
Hedmark fylke 4,6 4,7 4,6 4,3 4,7
Hordaland fylke 4,1 3,9 4,2
Møre og Romsdal fylke 3,5 3,9 3,8
Nordland fylke 4,1 4,3 4,3 4,6 5,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 4,0 4,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,0 4,0 3,7
Oslo fylke 4,3 4,2 4,2 4,8 4,4
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,2 4,0 4,0
Sogn og Fjordane fylke 4,2 4,2 4,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 4,3 4,2
Telemark fylke 3,8 4,0 3,9
Troms Romsa fylke 3,7 3,5 3,9
Trøndelag fylke 4,3 4,0
Vest-Agder fylke 4,1 4,2 4,3
Vestfold fylke 4,2 4,2 4,3 4,6 4,8
Østfold fylke 4,3 4,3 4,3 4,0 4,5
Medieproduksjon - medier og kommunikasjon standpunkt
Akershus fylke 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2
Aust-Agder fylke 4,1 3,8 3,6
Buskerud fylke 4,4 4,5 4,3
Finnmark Finnmárku fylke 3,9 3,6 4,0
Hedmark fylke 4,8 4,9 4,7 4,5 4,4
Hordaland fylke 4,3 4,0 4,2
Møre og Romsdal fylke 3,6 4,0 4,0
Nordland fylke 4,2 4,3 4,0 4,7 5,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 3,9 4,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,2 3,8 3,8
Oslo fylke 4,3 4,2 4,2 4,6 4,4
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,2 4,0 4,1
Sogn og Fjordane fylke 4,3 4,0 5,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,3 4,4 4,2
Telemark fylke 3,9 3,8