Standpunkt programfag

Illustrasjon for en enhet
Norske skoler i utlandet
Alle videregående skoler med adresse i Norske skoler i utlandet (offentlige og private)

Her finner du standpunktkarakterer for et utvalg fag. Standpunktkarakterer i alle fag finner du på udir.no/statistikk

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Matematikk R1 standpunkt
Agder fylke 4,2
Akershus fylke (utgått) 4,2 4,3 4,3 4,4
Aust-Agder fylke (utgått) 4,2 3,7 4,1 4,1
Buskerud fylke (utgått) 4,0 3,9 4,1 4,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,6 3,5 3,9 3,5
Hedmark fylke (utgått) 4,0 4,2 4,2 4,3
Hordaland fylke (utgått) 3,9 4,1 4,1 4,1
Innlandet fylke 4,1
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,2 4,2 4,1 4,0
Nordland fylke 3,9 4,1 4,0 4,1 4,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,1
Norske skoler i utlandet 4,2
Oppland fylke (utgått) 4,0 4,0 4,0 4,0
Oslo fylke 4,2 4,3 4,2 4,2 4,5
Rogaland fylke 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,9 4,1 4,1 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,2
Telemark fylke (utgått) 3,9 3,9 4,0 4,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,3
Troms Romsa fylke (utgått) 4,0 4,1 4,2 4,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,3 4,2 4,1
Vest-Agder fylke (utgått) 4,3 4,1 4,2 4,2
Vestfold fylke (utgått) 4,1 4,2 4,1 4,3
Vestfold og Telemark fylke 4,2
Vestland fylke 4,1
Viken fylke 4,3
Østfold fylke (utgått) 4,0 4,0 4,0 4,0
Matematikk R2 standpunkt
Agder fylke 4,2
Akershus fylke (utgått) 4,1 4,3 4,3 4,4
Aust-Agder fylke (utgått) 4,0 4,0 3,9 4,2
Buskerud fylke (utgått) 3,9 4,1 4,1 4,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,8 3,9 3,9 4,3
Hedmark fylke (utgått) 4,0 4,3 4,3 4,3
Hordaland fylke (utgått) 3,8 4,1 4,2 4,1
Innlandet fylke 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,1 4,2 4,3 4,2
Nordland fylke 3,7 3,8 4,5 4,1 4,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 4,1 4,2 4,3 3,9
Oslo fylke 4,2 4,3 4,4 4,3 4,4
Rogaland fylke 3,7 4,0 4,1 4,2 4,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,0 3,8 4,3 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,1
Telemark fylke (utgått) 3,9 4,0 3,9 4,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,4
Troms Romsa fylke (utgått) 4,1 4,0 4,1 4,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,5 4,3 4,2
Vest-Agder fylke (utgått) 3,9 4,3 4,3 4,1
Vestfold fylke (utgått) 4,2 4,2 4,3 4,2
Vestfold og Telemark fylke 4,5
Vestland fylke 4,3
Viken fylke 4,3
Østfold fylke (utgått) 3,7 4,1 4,2 4,3
Matematikk S1 standpunkt
Agder fylke 3,8
Akershus fylke (utgått) 3,8 3,9 3,9 4,0
Aust-Agder fylke (utgått) 3,8 3,7 3,8 3,6
Buskerud fylke (utgått) 3,6 3,9 3,6 3,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,5 4,0 4,3 3,3
Hedmark fylke (utgått) 3,5 4,0 4,0 4,1
Hordaland fylke (utgått) 3,8 3,9 3,8 3,8
Innlandet fylke 3,8
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,8 3,9 3,8 4,0
Nordland fylke 3,7 3,6 3,9 4,0 3,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,7 3,9
Norske skoler i utlandet 4,8
Oppland fylke (utgått) 3,7 3,4 3,4 4,0
Oslo fylke 3,5 3,7 3,8 3,9 4,0
Rogaland fylke 3,5 3,7 3,8 3,9 3,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,0 4,0 3,9 4,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,7 4,0
Telemark fylke (utgått) 3,7 3,7 4,1 3,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 3,9
Troms Romsa fylke (utgått) 3,7 3,8 3,8 3,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,0 3,9 3,9
Vest-Agder fylke (utgått) 3,6 3,9 3,8 3,9
Vestfold fylke (utgått) 3,6 3,7 3,8 3,8
Vestfold og Telemark fylke 3,9
Vestland fylke 3,8
Viken fylke 4,0
Østfold fylke (utgått) 3,7 3,6 3,7 3,8
Matematikk S2 standpunkt
Agder fylke 4,0
Akershus fylke (utgått) 3,7 3,9 3,9 4,0
Aust-Agder fylke (utgått) 3,5 3,6 3,7 4,2
Buskerud fylke (utgått) 3,6 3,6 3,7 3,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,4 3,7 4,1 4,3
Hedmark fylke (utgått) 3,5 3,8 3,9 3,8
Hordaland fylke (utgått) 3,6 3,8 3,8 3,8
Innlandet fylke 4,2
Møre og Romsdal fylke 3,5 3,7 3,8 3,5 3,8
Nordland fylke 3,7 3,9 3,7 3,9 3,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,3 3,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,8 3,7 3,7 3,6
Oslo fylke 3,7 3,8 3,7 3,8 4,0
Rogaland fylke 3,5 3,6 3,6 3,7 4,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,9 4,2 4,1 3,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,6 3,8
Telemark fylke (utgått) 3,5 3,8 3,3 3,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,0
Troms Romsa fylke (utgått) 3,8 3,8 3,8 3,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 3,8 3,7 3,8
Vest-Agder fylke (utgått) 3,6 3,6 3,6 3,4
Vestfold fylke (utgått) 3,4 3,9 3,9 3,7
Vestfold og Telemark fylke 3,8
Vestland fylke 4,0
Viken fylke 3,9
Østfold fylke (utgått) 3,6 3,7 3,7 3,6
Internasjonal engelsk standpunkt
Agder fylke 4,0
Akershus fylke (utgått) 4,2 4,3 4,2 4,2
Aust-Agder fylke (utgått) 3,7 4,0 3,8 4,0
Buskerud fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,9 4,1 3,9 3,7
Hedmark fylke (utgått) 4,0 4,1 4,0 4,1
Hordaland fylke (utgått) 4,0 4,1 4,1 4,1
Innlandet fylke 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2
Nordland fylke 4,1 4,1 4,2 4,3 4,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,0
Norske skoler i utlandet 3,9 4,2 3,8 4,3 4,3
Oppland fylke (utgått) 4,0 4,0 4,0 4,3
Oslo fylke 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4
Rogaland fylke 4,0 4,1 4,0 4,1 4,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,1 3,9 4,1 4,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,2 4,3
Telemark fylke (utgått) 3,9 4,2 4,1 4,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,4
Troms Romsa fylke (utgått) 4,0 4,3 4,3 4,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,1 4,2 4,4
Vest-Agder fylke (utgått) 3,9 4,1 4,0 4,1
Vestfold fylke (utgått) 4,0 4,3 4,2 4,1
Vestfold og Telemark fylke 4,3
Vestland fylke 4,1
Viken fylke 4,3
Østfold fylke (utgått) 4,0 4,0 4,1 4,2
Samfunnsfaglig engelsk standpunkt
Agder fylke 4,2
Akershus fylke (utgått) 4,1 4,1 4,2 4,3
Aust-Agder fylke (utgått) 4,0 4,0 3,7 4,1
Buskerud fylke (utgått) 4,2 4,3 4,6 4,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,7 4,1 4,0 3,9
Hedmark fylke (utgått) 4,0 4,3 4,0 3,9
Hordaland fylke (utgått) 3,9 4,1 4,1 4,1
Innlandet fylke 4,2
Møre og Romsdal fylke 3,9 4,1 4,1 4,1 4,2
Nordland fylke 3,9 4,0 4,2 4,1 4,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,8 3,9
Norske skoler i utlandet 4,2 3,8 4,0
Oppland fylke (utgått) 3,8 3,9 4,1 4,2
Oslo fylke 4,0 4,3 4,2 4,3 4,4
Rogaland fylke 4,0 3,9 4,0 3,9 4,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,0 4,1 4,1 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,2
Telemark fylke (utgått) 4,0 4,1 4,2 4,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,2
Troms Romsa fylke (utgått) 3,9 4,0 4,3 4,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,1 4,1 4,3
Vest-Agder fylke (utgått) 3,7 4,0 4,1 4,1
Vestfold fylke (utgått) 3,9 4,0 4,0 4,0
Vestfold og Telemark fylke 4,4
Vestland fylke 4,2
Viken fylke 4,4
Østfold fylke (utgått) 3,8 3,6 3,8 4,0
Engelskspråklig litteratur og kultur standpunkt
Agder fylke 4,3
Akershus fylke (utgått) 4,3 4,7 4,3 4,4
Aust-Agder fylke (utgått) 3,9 3,9 3,9 3,8
Buskerud fylke (utgått) 4,3 4,6 4,3 4,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,9 3,0 3,7 4,5
Hedmark fylke (utgått) 4,2 4,2 3,9 4,0
Hordaland fylke (utgått) 4,1 4,3 4,2 4,2
Innlandet fylke 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,0 4,0 4,1 4,2
Nordland fylke 4,2 4,3 4,2 4,3 4,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 3,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 4,5 4,8 4,2
Oslo fylke 4,5 4,2 4,3 4,2 4,3
Rogaland fylke 4,0 4,1 4,0 4,3 4,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,9 3,1 3,3 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,5 4,2
Telemark fylke (utgått) 3,9 3,9 4,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,2
Troms Romsa fylke (utgått) 4,4 4,3 4,8 4,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,6 3,9 4,9
Vest-Agder fylke (utgått) 4,3 4,1 4,4 4,2
Vestfold fylke (utgått) 4,3 4,0 3,7 4,3
Vestfold og Telemark fylke 5,1
Vestland fylke 4,4
Viken fylke 4,3
Østfold fylke (utgått) 4,4 4,0 4,2 3,9
Politikk og menneskerettigheter standpunkt
Agder fylke 4,2
Akershus fylke (utgått) 4,2 4,3 4,2 4,3
Aust-Agder fylke (utgått) 4,2 4,1 4,2 4,0
Buskerud fylke (utgått) 4,3 4,4 4,4 4,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,7 3,9 3,7 4,2
Hedmark fylke (utgått) 3,8 4,1 4,1 4,0
Hordaland fylke (utgått) 3,8 4,0 4,1 4,1
Innlandet fylke 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,1 3,9 3,9 3,9 4,2
Nordland fylke 3,7 4,0 4,1 4,2 4,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,9 3,9
Norske skoler i utlandet 3,8 3,7 4,1 4,3
Oppland fylke (utgått) 3,8 3,8 3,9 3,8
Oslo fylke 4,0 4,2 4,2 4,2 4,5
Rogaland fylke 3,9 4,1 4,1 4,0 4,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,0 3,9 4,0 4,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,2 3,9
Telemark fylke (utgått) 3,9 3,7 3,7 4,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,2
Troms Romsa fylke (utgått) 4,0 4,3 4,3 4,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,0 4,0 4,3
Vest-Agder fylke (utgått) 3,8 3,9 4,2 4,0
Vestfold fylke (utgått) 4,0 4,3 4,3 4,3
Vestfold og Telemark fylke 4,2
Vestland fylke 4,3
Viken fylke 4,4
Østfold fylke (utgått) 3,8 4,0 4,0 3,9
Sosialkunnskap standpunkt
Agder fylke 4,3
Akershus fylke (utgått) 4,0 4,0 4,1 4,2
Aust-Agder fylke (utgått) 4,1 3,9 3,9 4,0
Buskerud fylke (utgått) 4,0 4,2 4,3 4,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,2
Hedmark fylke (utgått) 3,9 3,9 4,4 4,1
Hordaland fylke (utgått) 3,9 4,1 4,1 4,2
Innlandet fylke 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,1 4,3 4,1 4,4
Nordland fylke 4,0 4,4 4,3 4,1 4,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,8 3,9 4,0 4,1
Oslo fylke 3,9 3,9 3,7 3,9 4,2
Rogaland fylke 3,7 3,8 4,0 4,0 4,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,3 4,0 4,2 4,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,9 3,9
Telemark fylke (utgått) 4,1 4,5 4,3 4,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,3
Troms Romsa fylke (utgått) 3,7 4,2 4,2 4,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,2 4,1 4,4
Vest-Agder fylke (utgått) 3,9 4,0 4,0 4,1
Vestfold fylke (utgått) 4,0 4,1 4,3 4,4
Vestfold og Telemark fylke 4,5
Vestland fylke 4,4
Viken fylke 4,4
Østfold fylke (utgått) 4,0 4,1 4,3 4,0
Rettslære 2 standpunkt
Agder fylke 4,2
Akershus fylke (utgått) 4,3 4,3 4,3 4,2
Aust-Agder fylke (utgått) 4,1 4,1 4,3 4,2
Buskerud fylke (utgått) 4,4 4,4 4,7 4,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,7 4,0 3,8 3,9
Hedmark fylke (utgått) 3,8 3,8 4,1 4,1
Hordaland fylke (utgått) 4,1 4,2 4,2 4,2
Innlandet fylke 4,1
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,1 4,0 4,0 4,1
Nordland fylke 4,2 4,1 4,2 4,4 4,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,0
Norske skoler i utlandet 3,8
Oppland fylke (utgått) 3,8 3,9 3,9 4,0
Oslo fylke 4,2 4,3 4,3 4,1 4,4
Rogaland fylke 4,0 4,2 4,0 3,9 4,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,1 4,3 4,1 4,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,0
Telemark fylke (utgått) 4,0 4,3 4,2 4,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,1
Troms Romsa fylke (utgått) 4,2 4,4 4,4 4,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,0 4,2 4,3
Vest-Agder fylke (utgått) 4,2 4,4 4,3 4,1
Vestfold fylke (utgått) 4,1 4,2 4,2 4,4
Vestfold og Telemark fylke 4,3
Vestland fylke 4,3
Viken fylke 4,4
Østfold fylke (utgått) 3,8 4,0 4,1 4,0
Biologi 2 standpunkt
Agder fylke 4,4
Akershus fylke (utgått) 4,2 4,3 4,3 4,3
Aust-Agder fylke (utgått) 4,5 4,5 4,3 4,4
Buskerud fylke (utgått) 4,1 4,1 4,0 4,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,7 4,1 3,9 3,5
Hedmark fylke (utgått) 4,1 4,3 4,2 4,5
Hordaland fylke (utgått) 4,3 4,4 4,3 4,4
Innlandet fylke 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,3 4,4 4,3 4,4
Nordland fylke 4,1 4,2 4,4 4,3 4,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,3
Norske skoler i utlandet 4,3
Oppland fylke (utgått) 3,9 4,2 4,1 4,1
Oslo fylke 4,0 4,1 4,3 4,2 4,3
Rogaland fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,0 4,3 4,0 4,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,4
Telemark fylke (utgått) 4,2 3,7 4,0 4,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,5
Troms Romsa fylke (utgått) 4,2 4,1 4,0 4,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,2 4,3 4,4
Vest-Agder fylke (utgått) 4,0 4,0 4,2 4,2
Vestfold fylke (utgått) 4,4 4,1 4,3 4,1
Vestfold og Telemark fylke 4,4
Vestland fylke 4,7
Viken fylke 4,4
Østfold fylke (utgått) 4,0 4,2 4,2 4,3
Fysikk 2 standpunkt
Agder fylke 4,2
Akershus fylke (utgått) 4,0 4,2 4,2 4,3
Aust-Agder fylke (utgått) 4,0 3,9 4,1 4,0
Buskerud fylke (utgått) 3,9 4,1 4,1 4,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,4 3,6 3,7 4,0
Hedmark fylke (utgått) 4,0 4,1 4,1 4,1
Hordaland fylke (utgått) 3,8 4,1 4,0 4,1
Innlandet fylke 4,2
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,9 4,1 4,1 4,1
Nordland fylke 3,7 3,8 4,1 4,1 4,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,8 4,2 4,0 4,2
Oslo fylke 4,1 4,2 4,3 4,3 4,5
Rogaland fylke 3,8 4,0 4,1 4,0 4,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,9 4,1 4,2 4,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,2 4,3
Telemark fylke (utgått) 3,7 3,9 4,4 4,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,2
Troms Romsa fylke (utgått) 3,9 3,8 3,7 4,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,4 4,4 4,4
Vest-Agder fylke (utgått) 3,8 4,4 4,2 4,2
Vestfold fylke (utgått) 3,9 4,1 4,1 4,0
Vestfold og Telemark fylke 4,4
Vestland fylke 4,2
Viken fylke 4,3
Østfold fylke (utgått) 3,9 4,1 4,2 4,3
Kjemi 2 standpunkt
Agder fylke 4,2
Akershus fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,3
Aust-Agder fylke (utgått) 4,1 4,2 3,7 4,0
Buskerud fylke (utgått) 4,0 3,9 4,0 4,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,9 3,8 4,0 4,2
Hedmark fylke (utgått) 3,9 4,2 4,2 4,2
Hordaland fylke (utgått) 4,1 4,1 4,2 4,2
Innlandet fylke 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4
Nordland fylke 4,0 4,0 4,1 4,1 4,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,2
Norske skoler i utlandet 4,3
Oppland fylke (utgått) 4,0 4,1 4,2 4,2
Oslo fylke 4,0 4,0 4,0 4,0 4,2
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,0 4,2 4,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,0 4,3 4,2 4,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,3
Telemark fylke (utgått) 4,0 3,8 3,8 4,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,5
Troms Romsa fylke (utgått) 4,0 4,0 4,0 4,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,3 4,3 4,3
Vest-Agder fylke (utgått) 3,8 4,3 4,1 4,1
Vestfold fylke (utgått) 4,2 4,0 4,0 4,1
Vestfold og Telemark fylke 4,2
Vestland fylke 4,3
Viken fylke 4,3
Østfold fylke (utgått) 4,0 4,3 4,0 4,0
Økonomi og ledelse standpunkt
Agder fylke 4,4
Akershus fylke (utgått) 4,0 4,0 4,3 4,3
Aust-Agder fylke (utgått) 4,1 4,1 4,4 4,4
Buskerud fylke (utgått) 3,9 4,0 4,1 4,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,3 4,5 4,1 4,3
Hedmark fylke (utgått) 3,8 3,7 4,1 4,0
Hordaland fylke (utgått) 4,0 4,1 4,0 4,1
Innlandet fylke 4,0
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,2 4,5 4,3 4,4
Nordland fylke 4,4 4,4 4,2 4,2 3,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,8 3,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,8 4,0 3,8 4,1
Oslo fylke 4,0 4,1 4,1 4,0 4,3
Rogaland fylke 3,9 4,0 4,1 4,2 4,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,1 4,0 4,3 4,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,2
Telemark fylke (utgått) 4,2 4,0 4,0 3,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,1
Troms Romsa fylke (utgått) 4,3 4,1 4,0 4,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,0 4,1 4,3
Vest-Agder fylke (utgått) 3,8 4,1 4,3 3,9
Vestfold fylke (utgått) 4,1 4,0 4,0 4,1
Vestfold og Telemark fylke 4,1
Vestland fylke 4,4
Viken fylke 4,2
Østfold fylke (utgått) 3,8 4,2 4,2 3,9
Samfunnsøkonomi 2 standpunkt
Agder fylke 4,8
Akershus fylke (utgått) 4,3 4,0 3,9 4,1
Aust-Agder fylke (utgått) 4,2 4,4 4,1
Buskerud fylke (utgått) 3,9 3,8 3,9 3,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,2 4,0 3,6 4,0
Hedmark fylke (utgått) 3,7 3,9 4,0 4,0
Hordaland fylke (utgått) 3,9 3,9 4,1 4,0
Innlandet fylke 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,4 4,4 4,1 4,6
Nordland fylke 3,7 3,9 4,1 4,1 4,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,8 4,0 4,0 4,0
Oslo fylke 4,3 4,3 4,3 4,1 4,5
Rogaland fylke 3,4 3,8 3,8 3,7 4,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,4 4,3 3,8 3,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,8 4,1
Telemark fylke (utgått) 4,2 4,4 3,5 3,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,4
Troms Romsa fylke (utgått) 3,7 3,9 3,9 3,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,3 4,2 4,2
Vest-Agder fylke (utgått) 4,3 4,4 4,4 4,2
Vestfold fylke (utgått) 3,9 3,9 3,9 3,8
Vestfold og Telemark fylke 4,1
Vestland fylke 4,1
Viken fylke 4,4
Østfold fylke (utgått) 3,6 4,0 4,2 4,0
Treningslære 2 standpunkt
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,0 3,9
Aust-Agder fylke (utgått) 4,2 3,6
Buskerud fylke (utgått) 4,4 4,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,2 4,3
Hedmark fylke (utgått) 4,1 4,2
Hordaland fylke (utgått) 4,3 4,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,7 4,0
Nordland fylke 4,1 4,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,7 3,7
Oslo fylke 3,8 3,8
Rogaland fylke 3,8 3,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,9 3,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,9 4,0
Telemark fylke (utgått) 3,7 3,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,1 4,0
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 4,1 4,1
Vestfold fylke (utgått) 3,7 3,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 3,4 3,8
Treningslære 2 standpunkt (IDR2017)
Agder fylke 4,3
Akershus fylke (utgått) 4,1 4,0
Aust-Agder fylke (utgått) 3,7 3,9
Buskerud fylke (utgått) 4,3 4,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,8 3,8
Hedmark fylke (utgått) 4,4 4,5
Hordaland fylke (utgått) 4,1 4,3
Innlandet fylke 4,0
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,3 4,6
Nordland fylke 4,1 4,0 4,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,8 3,9
Oslo fylke 3,4 3,8 3,9
Rogaland fylke 3,7 3,7 4,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,2 4,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 3,9 3,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,1
Troms Romsa fylke (utgått) 3,8 3,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,2 4,2 4,4
Vest-Agder fylke (utgått) 4,2 4,0
Vestfold fylke (utgått) 3,8 3,8
Vestfold og Telemark fylke 4,1
Vestland fylke 4,4
Viken fylke 4,1
Østfold fylke (utgått) 4,0 4,0
Instrument, kor og samspill 2 standpunkt
Agder fylke 5,1
Akershus fylke (utgått) 5,4 5,1 5,3 5,3
Aust-Agder fylke (utgått) 5,5 5,6 5,8 5,4
Buskerud fylke (utgått) 5,2 5,3 5,1 5,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,0 4,7 4,8
Hedmark fylke (utgått) 4,9 4,7 5,1 5,0
Hordaland fylke (utgått) 5,1 5,1 5,2 5,4
Innlandet fylke 5,1
Møre og Romsdal fylke 5,1 5,1 5,1 5,1 5,2
Nordland fylke 5,3 5,2 5,1 5,2 5,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,9 5,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 4,8 4,8 5,2 5,2
Oslo fylke 5,3 5,2 5,3 5,5 5,5
Rogaland fylke 4,9 5,3 5,2 5,4 5,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 5,0 5,0 5,3 5,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 5,1 5,1
Telemark fylke (utgått) 5,3 5,0 5,3 5,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 5,2
Troms Romsa fylke (utgått) 4,7 5,1 5,2 5,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 5,1 5,1 5,3
Vest-Agder fylke (utgått) 5,0 5,0 5,2 5,2
Vestfold fylke (utgått) 5,2 5,5 5,3 5,6
Vestfold og Telemark fylke 5,4
Vestland fylke 5,3
Viken fylke 5,3
Østfold fylke (utgått) 5,3 4,8 5,1 5,0
Scenisk dans 3 standpunkt
Agder fylke 4,8
Akershus fylke (utgått) 5,0 5,3 5,0 5,2
Aust-Agder fylke (utgått) 5,0 5,5 5,1 5,6
Buskerud fylke (utgått) 4,8 4,5 4,6 5,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 4,8 5,0 4,9
Hordaland fylke (utgått) 5,0 4,9 4,8 4,8
Innlandet fylke 4,8
Møre og Romsdal fylke 4,8 4,3 3,7 4,5 4,9
Nordland fylke 4,1 4,3 4,4 4,5 4,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,5 4,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 4,8 4,5 5,0 4,7
Oslo fylke 4,6 4,9 5,3 4,8 5,5
Rogaland fylke 4,8 5,1 4,8 4,7 5,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,7 4,3 4,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 5,3 5,3
Telemark fylke (utgått) 5,0 4,6 4,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,3 4,8 4,8 4,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 5,0 5,2 5,1
Vest-Agder fylke (utgått) 4,4 4,1 4,8 5,1
Vestfold fylke (utgått) 4,4 4,2 4,0 4,3
Vestfold og Telemark fylke 4,5
Vestland fylke 5,1
Viken fylke 5,1
Østfold fylke (utgått) 4,1 5,2 4,9 4,2
Teaterproduksjon 2 standpunkt
Agder fylke 5,2
Akershus fylke (utgått) 5,4 5,2 5,2 5,2
Aust-Agder fylke (utgått) 5,3 5,1 5,1
Buskerud fylke (utgått) 5,3 5,3 5,2 5,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,0 3,8 5,2
Hedmark fylke (utgått) 4,4 4,9 5,2 4,8
Hordaland fylke (utgått) 4,8 4,9 4,8 4,8
Innlandet fylke 5,1
Møre og Romsdal fylke 4,7 4,8 4,6 4,6 5,2
Nordland fylke 4,8 5,3 4,7 5,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,8 4,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 4,7 4,9 4,8 4,9
Oslo fylke 5,4 5,4 5,5 5,8 5,4
Rogaland fylke 5,1 5,2 5,2 4,9 4,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 5,0 4,4 4,5 5,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,2 4,8
Telemark fylke (utgått) 5,3 5,6 5,7 5,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 5,0
Troms Romsa fylke (utgått) 4,6 4,7 4,8 4,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 5,0 5,1 4,6
Vest-Agder fylke (utgått) 4,7 5,2 4,8 5,4
Vestfold fylke (utgått) 4,5 4,9 4,9 4,9
Vestfold og Telemark fylke 4,8
Vestland fylke 5,1
Viken fylke 5,2
Østfold fylke (utgått) 5,3 4,1
Elenergisystemer - elenergi standpunkt
Agder fylke 4,1
Akershus fylke (utgått) 4,2 4,2 4,3 4,3
Aust-Agder fylke (utgått) 3,9 4,3 4,2 4,2
Buskerud fylke (utgått) 3,9 4,0 4,1 4,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,5 3,8 4,1 3,9
Hedmark fylke (utgått) 4,4 4,0 4,4 4,3
Hordaland fylke (utgått) 3,9 4,0 4,1 4,2
Innlandet fylke 4,6
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,4 4,2 4,4 4,3
Nordland fylke 4,2 4,5 4,2 4,2 4,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 4,2 4,4 4,3 4,2
Oslo fylke 4,1 3,9 3,9 3,9 4,4
Rogaland fylke 4,0 4,3 4,1 4,2 4,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,3 4,1 4,3 4,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,0
Telemark fylke (utgått) 4,2 4,0 3,8 3,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,1
Troms Romsa fylke (utgått) 4,0 4,3 4,2 4,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,2 4,0 4,3
Vest-Agder fylke (utgått) 4,1 4,1 4,2 4,0
Vestfold fylke (utgått) 3,9 3,8 3,9 3,9
Vestfold og Telemark fylke 4,0
Vestland fylke 4,2
Viken fylke 4,2
Østfold fylke (utgått) 3,7 3,8 4,0 4,0
Automatiseringssystemer - elenergi standpunkt
Agder fylke 4,2
Akershus fylke (utgått) 3,7 4,0 4,1 4,1
Aust-Agder fylke (utgått) 3,9 4,1 4,0 4,0
Buskerud fylke (utgått) 3,6 3,9 3,7 3,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,4 3,8 3,7 3,9
Hedmark fylke (utgått) 4,3 4,0 4,5 4,1
Hordaland fylke (utgått) 3,8 4,0 4,0 4,1
Innlandet fylke 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,2 4,2 4,5 4,2
Nordland fylke 4,1 4,4 4,1 4,3 4,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,9 4,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 4,2 4,2 4,0 4,1
Oslo fylke 4,0 3,9 3,8 3,9 4,4
Rogaland fylke 3,8 4,2 4,0 4,0 4,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,2 4,3 4,1 4,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,2
Telemark fylke (utgått) 3,8 4,0 4,1 4,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 3,9
Troms Romsa fylke (utgått) 4,0 4,0 4,0 3,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,2 4,2 4,3
Vest-Agder fylke (utgått) 4,1 4,2 4,2 4,2
Vestfold fylke (utgått) 3,9 3,7 3,9 3,8
Vestfold og Telemark fylke 4,0
Vestland fylke 4,2
Viken fylke 4,1
Østfold fylke (utgått) 3,6 3,7 3,9 3,8
Data- og elektronikksystemer - elenergi standpunkt
Agder fylke 4,4
Akershus fylke (utgått) 3,7 3,9 4,1 4,0
Aust-Agder fylke (utgått) 3,9 4,1 4,1 4,3
Buskerud fylke (utgått) 3,8 3,9 3,9 4,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,7 4,1 4,1 4,0
Hedmark fylke (utgått) 4,1 4,0 4,3 4,2
Hordaland fylke (utgått) 3,9 4,0 4,2 4,2
Innlandet fylke 4,5
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2
Nordland fylke 4,1 4,3 4,2 4,1 4,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,3 4,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 4,3 4,2 4,1 4,2
Oslo fylke 4,1 3,8 3,6 3,8 4,1
Rogaland fylke 4,0 4,3 4,2 4,0 4,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,1 4,1 4,0 3,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,2
Telemark fylke (utgått) 3,8 3,7 3,8 3,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,2
Troms Romsa fylke (utgått) 4,0 4,3 4,3 4,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,4 4,2 4,3
Vest-Agder fylke (utgått) 4,0 4,1 4,4 4,2
Vestfold fylke (utgått) 4,0 3,7 3,9 4,0
Vestfold og Telemark fylke 3,9
Vestland fylke 4,3
Viken fylke 4,1
Østfold fylke (utgått) 3,8 4,0 4,1 4,0
Produksjon - byggteknikk standpunkt
Agder fylke 4,1
Akershus fylke (utgått) 4,1 4,3 4,3 4,3
Aust-Agder fylke (utgått) 4,1 4,3 4,1 3,8
Buskerud fylke (utgått) 4,1 4,3 3,9 4,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,8 4,0 4,1 4,0
Hedmark fylke (utgått) 4,2 4,3 4,0 4,0
Hordaland fylke (utgått) 3,7 3,8 3,9 4,2
Innlandet fylke 4,1
Møre og Romsdal fylke 3,8 4,0 4,3 4,2 4,3
Nordland fylke 3,9 4,1 3,9 4,2 4,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,8 3,9 4,0 3,9
Oslo fylke 3,6 3,7 3,9 3,9 4,0
Rogaland fylke 3,8 3,8 4,1 4,1 4,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,7 4,0 3,8 3,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,2
Telemark fylke (utgått) 3,9 3,7 4,2 4,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,0
Troms Romsa fylke (utgått) 4,0 4,4 4,1 3,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,2 4,0 4,3
Vest-Agder fylke (utgått) 3,7 4,0 3,7 3,9
Vestfold fylke (utgått) 3,7 4,0 4,1 4,1
Vestfold og Telemark fylke 4,0
Vestland fylke 4,2
Viken fylke 4,2
Østfold fylke (utgått) 3,8 3,8 4,0 4,3
Bransjelære - byggteknikk standpunkt
Agder fylke 3,9
Akershus fylke (utgått) 4,1 4,3 4,2 4,1
Aust-Agder fylke (utgått) 3,4 3,7 3,9 3,5
Buskerud fylke (utgått) 3,6 3,8 3,5 4,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,7 3,9 4,0 3,8
Hedmark fylke (utgått) 3,9 4,1 3,6 3,9
Hordaland fylke (utgått) 3,4 3,7 3,7 3,9
Innlandet fylke 3,9
Møre og Romsdal fylke 3,5 3,9 4,0 4,0 4,1
Nordland fylke 3,4 4,0 3,9 4,1 4,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,8 3,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,5 3,5 3,8 3,7
Oslo fylke 3,5 3,5 3,7 3,7 3,9
Rogaland fylke 3,5 3,6 3,9 3,9 4,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,6 3,9 3,6 3,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,5 3,9
Telemark fylke (utgått) 3,2 3,3 3,7 3,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 3,7
Troms Romsa fylke (utgått) 3,9 4,0 3,7 3,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 3,9 3,7 3,9
Vest-Agder fylke (utgått) 3,4 3,6 3,4 3,7
Vestfold fylke (utgått) 3,5 4,1 3,7 3,7
Vestfold og Telemark fylke 3,8
Vestland fylke 3,7
Viken fylke 3,9
Østfold fylke (utgått) 3,6 3,7 4,1 4,0
Helsefremmende arbeid - helsearbeiderfag standpunkt
Agder fylke 3,9
Akershus fylke (utgått) 4,1 4,4 4,5 4,4
Aust-Agder fylke (utgått) 3,9 4,1 4,0 3,9
Buskerud fylke (utgått) 4,1 4,2 4,3 4,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,2 3,8 4,0 3,8
Hedmark fylke (utgått) 4,5 4,4 4,4 4,5
Hordaland fylke (utgått) 4,2 4,4 4,3 4,3
Innlandet fylke 4,3
Møre og Romsdal fylke 3,9 4,1 4,0 3,9 4,0
Nordland fylke 4,0 4,1 4,2 4,0 4,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,8 4,0
Norske skoler i utlandet 4,9 5,6 4,5 5,1 5,1
Oppland fylke (utgått) 4,0 3,9 4,1 4,0
Oslo fylke 3,6 3,8 4,1 4,3 4,2
Rogaland fylke 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,0 4,1 4,1 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,2
Telemark fylke (utgått) 4,0 3,7 3,9 3,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,3
Troms Romsa fylke (utgått) 3,9 4,3 4,2 4,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,1 4,2 4,2
Vest-Agder fylke (utgått) 3,9 4,1 3,7 3,6
Vestfold fylke (utgått) 3,9 4,3 4,2 4,2
Vestfold og Telemark fylke 4,1
Vestland fylke 4,4
Viken fylke 4,2
Østfold fylke (utgått) 3,9 4,0 4,0 3,9
Kommunikasjon og samhandling - helsearbeiderfag standpunkt
Agder fylke 4,0
Akershus fylke (utgått) 4,1 4,5 4,4 4,4
Aust-Agder fylke (utgått) 3,9 3,9 3,8 3,8
Buskerud fylke (utgått) 4,1 4,2 4,1 4,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,1 4,2 4,3 3,8
Hedmark fylke (utgått) 4,4 4,4 4,3 4,5
Hordaland fylke (utgått) 4,4 4,5 4,4 4,4
Innlandet fylke 4,4
Møre og Romsdal fylke 3,9 4,2 4,0 4,1 4,1
Nordland fylke 4,0 4,2 4,3 4,1 4,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,0
Norske skoler i utlandet 5,1 5,4 4,3 5,0 5,2
Oppland fylke (utgått) 4,0 3,9 4,1 4,2
Oslo fylke 3,6 4,0 4,1 4,2 4,3
Rogaland fylke 4,2 4,4 4,4 4,6 4,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,3 4,2 4,4 4,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,9 4,2
Telemark fylke (utgått) 4,0 3,8 4,0 3,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,3
Troms Romsa fylke (utgått) 3,8 4,5 4,2 4,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,2 4,3 4,3
Vest-Agder fylke (utgått) 4,3 4,3 4,0 3,8
Vestfold fylke (utgått) 4,0 4,2 4,3 4,1
Vestfold og Telemark fylke 4,1
Vestland fylke 4,4
Viken fylke 4,1
Østfold fylke (utgått) 3,9 4,0 3,9 4,0
Yrkesutøvelse - helsearbeiderfag standpunkt
Agder fylke