Standpunkt fellesfag

Illustrasjon for en enhet
Svalbard
Alle videregående skoler med adresse i Svalbard (offentlige og private)

Karakterene for skoleåret 2018-19 er foreløpige tall. Endelige karakter etter klagebehandling publiseres 25. oktober.

Her finner du standpunktkarakterer for et utvalg fag. Standpunktkarakterer i alle fag finner du på udir.no/statistikk

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Matematikk 1P-Y yrkesfaglig standpunkt
Akershus fylke 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5
Aust-Agder fylke 3,2 3,2 3,4 3,3 3,4
Buskerud fylke 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4
Finnmark Finnmárku fylke 3,1 3,0 3,2 3,1 3,3
Hedmark fylke 3,3 3,3 3,4 3,3 3,6
Hordaland fylke 3,2 3,3 3,3 3,3 3,5
Møre og Romsdal fylke 3,4 3,5 3,6 3,6 3,5
Nordland fylke 3,1 3,2 3,3 3,5 3,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,3 3,4 3,4
Norske skoler i utlandet 3,2 2,3
Oppland fylke 3,1 3,2 3,4 3,2 3,4
Oslo fylke 2,9 2,8 3,0 2,9 3,1
Rogaland fylke 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5
Sogn og Fjordane fylke 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,3 3,4 3,4
Telemark fylke 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3
Troms Romsa fylke 3,2 3,4 3,5 3,4 3,5
Trøndelag fylke 3,4 3,4
Vest-Agder fylke 3,2 3,4 3,3 3,3 3,4
Vestfold fylke 3,3 3,4 3,4 3,3 3,4
Østfold fylke 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3
Matematikk 1P studieforberedende standpunkt
Akershus fylke 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6
Aust-Agder fylke 3,4 3,6 3,6 3,5 3,6
Buskerud fylke 3,5 3,6 3,5 3,5 3,4
Finnmark Finnmárku fylke 3,2 3,4 3,5 3,4 3,6
Hedmark fylke 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6
Hordaland fylke 3,3 3,5 3,4 3,5 3,4
Møre og Romsdal fylke 3,4 3,6 3,4 3,6 3,6
Nordland fylke 3,2 3,4 3,4 3,5 3,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,5 3,6 3,5
Norske skoler i utlandet 2,9 3,5 2,8 2,8 3,3
Oppland fylke 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5
Oslo fylke 3,1 3,3 3,3 3,4 3,4
Rogaland fylke 3,3 3,5 3,5 3,6 3,6
Sogn og Fjordane fylke 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,6 3,6 3,5
Telemark fylke 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4
Troms Romsa fylke 3,4 3,6 3,4 3,5 3,8
Trøndelag fylke 3,6 3,7
Vest-Agder fylke 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5
Vestfold fylke 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5
Østfold fylke 3,3 3,4 3,5 3,4 3,6
Matematikk 2P studieforberedende standpunkt
Akershus fylke 3,5 3,7 3,7 3,7 3,6
Aust-Agder fylke 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Buskerud fylke 3,6 3,7 3,8 3,8 3,7
Finnmark Finnmárku fylke 3,4 3,5 3,5 3,8 3,7
Hedmark fylke 3,4 3,7 3,7 3,8 3,7
Hordaland fylke 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6
Møre og Romsdal fylke 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6
Nordland fylke 3,4 3,6 3,7 3,6 3,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,4 3,8 3,7
Norske skoler i utlandet 3,1 3,4 3,7 3,6 3,9
Oppland fylke 3,5 3,4 3,6 3,8 3,8
Oslo fylke 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3
Rogaland fylke 3,4 3,6 3,6 3,7 3,8
Sogn og Fjordane fylke 3,6 3,6 3,6 3,8 3,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,5 3,5 3,6
Telemark fylke 3,3 3,5 3,4 3,7 3,5
Troms Romsa fylke 3,5 3,6 3,6 3,6 3,8
Trøndelag fylke 3,7 3,7
Vest-Agder fylke 3,3 3,6 3,7 3,6 3,7
Vestfold fylke 3,1 3,4 3,5 3,6 3,6
Østfold fylke 3,3 3,3 3,5 3,6 3,5
Matematikk 2P-Y påbygg standpunkt
Akershus fylke 3,2 3,1 3,5 3,3 3,4
Aust-Agder fylke 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3
Buskerud fylke 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3
Finnmark Finnmárku fylke 2,9 3,3 3,4 3,3 3,5
Hedmark fylke 3,2 3,0 3,4 3,5 3,5
Hordaland fylke 3,2 3,2 3,2 3,3 3,4
Møre og Romsdal fylke 3,3 3,3 3,3 3,3 3,5
Nordland fylke 3,2 3,2 3,4 3,3 3,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,4 3,3 3,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,2 3,3 3,3 3,5 3,5
Oslo fylke 2,8 2,7 2,9 3,2 3,0
Rogaland fylke 3,3 3,4 3,4 3,5 3,4
Sogn og Fjordane fylke 3,5 3,5 3,6 3,5 3,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,3 3,3 3,4
Telemark fylke 3,2 3,0 3,2 3,3 3,6
Troms Romsa fylke 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4
Trøndelag fylke 3,4 3,4
Vest-Agder fylke 3,1 3,1 3,3 3,4 3,4
Vestfold fylke 3,2 3,2 3,5 3,1 3,5
Østfold fylke 2,9 3,1 3,1 3,2 3,3
Matematikk 1T-Y yrkesfaglig standpunkt
Akershus fylke 3,5 3,8 4,2 4,2 4,2
Aust-Agder fylke 3,7 3,9 4,3 4,1 4,0
Buskerud fylke 3,3 3,4 4,1 3,6 3,9
Finnmark Finnmárku fylke 4,3 4,3 3,4
Hedmark fylke 3,0 2,6 3,7
Hordaland fylke 3,9 3,9 3,8 3,9 4,1
Møre og Romsdal fylke 3,5 4,3 4,2
Nordland fylke 3,2 3,7 3,8 3,8 5,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke
Oslo fylke 3,5 3,3 3,3 3,2 3,3
Rogaland fylke 3,5 3,8 4,0 3,8 3,8
Sogn og Fjordane fylke 4,1 4,0 4,4 4,0 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,3 3,5 3,7
Telemark fylke 4,1
Troms Romsa fylke 3,8 4,3 5,3
Trøndelag fylke 3,1
Vest-Agder fylke 3,5 3,6 4,0 3,4 3,3
Vestfold fylke 3,5 3,7
Østfold fylke 3,0 3,6 3,2 3,2
Matematikk 1T studieforberedende standpunkt
Akershus fylke 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0
Aust-Agder fylke 3,8 3,8 3,9 4,0 3,8
Buskerud fylke 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
Finnmark Finnmárku fylke 3,7 3,7 4,0 3,7 3,5
Hedmark fylke 3,8 3,9 4,0 3,9 3,8
Hordaland fylke 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9
Møre og Romsdal fylke 4,0 3,9 4,0 3,9 3,8
Nordland fylke 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 4,1 4,0
Norske skoler i utlandet 3,5 3,5 4,1 3,7 3,9
Oppland fylke 3,7 3,8 3,9 3,8 3,9
Oslo fylke 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0
Rogaland fylke 4,0 4,0 3,9 3,9 4,0
Sogn og Fjordane fylke 3,9 3,9 3,9 3,9 3,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 4,1 4,0
Telemark fylke 3,9 3,9 4,0 4,0 3,8
Troms Romsa fylke 3,8 3,9 4,0 3,9 4,1
Trøndelag fylke 3,8 3,9
Vest-Agder fylke 4,0 3,9 3,9 4,0 3,9
Vestfold fylke 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9
Østfold fylke 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8
Norsk yrkesfaglig standpunkt
Akershus fylke 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7
Aust-Agder fylke 3,4 3,3 3,4 3,4 3,5
Buskerud fylke 3,6 3,6 3,8 3,7 3,7
Finnmark Finnmárku fylke 3,6 3,4 3,5 3,7 3,7
Hedmark fylke 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7
Hordaland fylke 3,6 3,7 3,7 3,7 3,8
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7
Nordland fylke 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,5 3,6 3,6
Norske skoler i utlandet 4,4 4,2 5,0 4,4 5,4
Oppland fylke 3,5 3,4 3,6 3,5 3,7
Oslo fylke 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7
Rogaland fylke 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7
Sogn og Fjordane fylke 3,6 3,6 3,8 3,7 3,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,6 3,6 3,7
Telemark fylke 3,5 3,5 3,6 3,5 3,7
Troms Romsa fylke 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7
Trøndelag fylke 3,7 3,7
Vest-Agder fylke 3,5 3,5 3,6 3,5 3,6
Vestfold fylke 3,6 3,6 3,7 3,8 3,7
Østfold fylke 3,4 3,5 3,6 3,7 3,7
Norsk hovedmål studieforberedende standpunkt
Akershus fylke 4,0 3,9 4,0 4,1 4,1
Aust-Agder fylke 3,8 3,8 3,9 4,0 3,8
Buskerud fylke 3,9 4,0 4,0 4,2 4,1
Finnmark Finnmárku fylke 3,7 3,8 4,0 3,8 4,0
Hedmark fylke 3,9 3,9 4,0 3,9 4,1
Hordaland fylke 3,9 3,9 3,9 4,1 4,0
Møre og Romsdal fylke 3,9 3,9 4,0 4,1 4,0
Nordland fylke 3,8 3,9 4,0 3,9 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,8 3,9 3,8
Norske skoler i utlandet 3,8 4,1 4,1 4,0 3,8
Oppland fylke 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9
Oslo fylke 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1
Rogaland fylke 3,7 3,8 3,9 3,8 3,9
Sogn og Fjordane fylke 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 3,9 4,0
Telemark fylke 3,9 3,9 3,9 4,0 4,1
Troms Romsa fylke 3,8 3,9 4,0 4,1 4,0
Trøndelag fylke 4,1 4,0
Vest-Agder fylke 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0
Vestfold fylke 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0
Østfold fylke 3,7 3,6 3,7 3,8 3,8
Norsk sidemål studieforberedende standpunkt
Akershus fylke 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9
Aust-Agder fylke 3,5 3,6 3,6 3,7 3,6
Buskerud fylke 3,6 3,8 3,8 4,0 4,0
Finnmark Finnmárku fylke 3,4 3,5 3,7 3,6 3,7
Hedmark fylke 3,7 3,6 3,7 3,7 3,9
Hordaland fylke 3,8 3,7 3,8 3,9 3,8
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9
Nordland fylke 3,5 3,7 3,8 3,7 3,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,5 3,6 3,5
Norske skoler i utlandet 3,6 4,0 3,9 4,3 3,3
Oppland fylke 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7
Oslo fylke 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9
Rogaland fylke 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7
Sogn og Fjordane fylke 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,7 3,7 3,8
Telemark fylke 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9
Troms Romsa fylke 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8
Trøndelag fylke 3,8 3,8
Vest-Agder fylke 3,5 3,5 3,7 3,6 3,7
Vestfold fylke 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7
Østfold fylke 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6
Norsk hovedmål påbygg standpunkt
Akershus fylke 3,4 3,5 3,6 3,5 3,5
Aust-Agder fylke 3,3 3,2 3,3 3,2 3,4
Buskerud fylke 3,3 3,4 3,5 3,6 3,5
Finnmark Finnmárku fylke 3,3 3,3 3,5 3,2 3,5
Hedmark fylke 3,4 3,2 3,5 3,5 3,6
Hordaland fylke 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6
Møre og Romsdal fylke 3,4 3,2 3,4 3,5 3,6
Nordland fylke 3,4 3,3 3,4 3,3 3,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,3 3,4 3,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,3 3,3 3,4 3,4 3,6
Oslo fylke 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2
Rogaland fylke 3,2 3,2 3,2 3,3 3,4
Sogn og Fjordane fylke 3,2 3,3 3,6 3,5 3,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,4 3,4 3,4
Telemark fylke 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5
Troms Romsa fylke 3,2 3,2 3,4 3,4 3,4
Trøndelag fylke 3,5 3,6
Vest-Agder fylke 3,2 3,1 3,1 3,4 3,4
Vestfold fylke 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6
Østfold fylke 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4
Norsk sidemål påbygg standpunkt
Akershus fylke 3,1 3,2 3,4 3,3 3,4
Aust-Agder fylke 2,9 3,1 3,0 3,0 3,2
Buskerud fylke 3,2 3,3 3,4 3,5 3,3
Finnmark Finnmárku fylke 3,0 3,0 3,3 3,0 3,0
Hedmark fylke 3,1 3,0 3,3 3,2 3,4
Hordaland fylke 3,1 3,1 3,3 3,4 3,4
Møre og Romsdal fylke 3,3 3,1 3,3 3,4 3,5
Nordland fylke 3,2 3,1 3,2 3,1 3,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,0 3,1 3,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,1 3,0 3,2 3,1 3,4
Oslo fylke 3,2 3,2 3,4 3,3 3,2
Rogaland fylke 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2
Sogn og Fjordane fylke 3,3 3,4 3,6 3,4 3,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,2 3,1 3,2
Telemark fylke 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2
Troms Romsa fylke 3,0 3,0 3,0 3,2 3,2
Trøndelag fylke 3,2 3,3
Vest-Agder fylke 2,9 2,9 3,0 3,2 3,1
Vestfold fylke 3,1 3,1 3,1 3,1 3,3
Østfold fylke 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2
Engelsk studieforberedende standpunkt
Akershus fylke 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5
Aust-Agder fylke 4,1 4,1 4,2 4,0 4,2
Buskerud fylke 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4
Finnmark Finnmárku fylke 4,1 4,2 4,3 4,2 4,3
Hedmark fylke 4,3 4,2 4,4 4,3 4,3
Hordaland fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4
Nordland fylke 4,2 4,2 4,3 4,3 4,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 4,2 4,2
Norske skoler i utlandet 4,2 3,9 4,6 3,8 3,7
Oppland fylke 4,1 4,1 4,3 4,2 4,2
Oslo fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4
Rogaland fylke 4,2 4,3 4,2 4,3 4,3
Sogn og Fjordane fylke 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,4 4,5 4,4
Telemark fylke 4,3 4,3 4,5 4,4 4,4
Troms Romsa fylke 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5
Trøndelag fylke 4,4 4,4
Vest-Agder fylke 4,3 4,1 4,1 4,3 4,3
Vestfold fylke 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4
Østfold fylke 4,1 4,1 4,1 4,3 4,2
Engelsk yrkesfaglig standpunkt
Akershus fylke 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8
Aust-Agder fylke 3,4 3,3 3,4 3,5 3,4
Buskerud fylke 3,5 3,6 3,7 3,6 3,7
Finnmark Finnmárku fylke 3,6 3,4 3,6 3,6 3,4
Hedmark fylke 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6
Hordaland fylke 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7
Nordland fylke 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,4 3,4 3,4
Norske skoler i utlandet 4,1 3,5 4,9 4,2 4,3
Oppland fylke 3,3 3,1 3,4 3,4 3,5
Oslo fylke 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5
Rogaland fylke 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8
Sogn og Fjordane fylke 3,5 3,5 3,6 3,7 3,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,6 3,6 3,7
Telemark fylke 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6
Troms Romsa fylke 3,5 3,6 3,6 3,7 3,6
Trøndelag fylke 3,6 3,6
Vest-Agder fylke 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6
Vestfold fylke 3,6 3,6 3,8 3,7 3,6
Østfold fylke 3,2 3,5 3,5 3,5 3,6
Samfunnsfag standpunkt
Akershus fylke 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4
Aust-Agder fylke 3,9 3,9 4,0 4,1 4,0
Buskerud fylke 4,1 4,2 4,3 4,3 4,2
Finnmark Finnmárku fylke 4,0 3,9 4,1 3,9 4,1
Hedmark fylke 3,9 4,0 4,1 4,1 4,2
Hordaland fylke 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3
Nordland fylke 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 3,9 4,0
Norske skoler i utlandet 4,3 4,1 4,3 4,2 4,3
Oppland fylke 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1
Oslo fylke 4,2 4,3 4,4 4,4 4,4
Rogaland fylke 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2
Sogn og Fjordane fylke 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 4,1 4,1
Telemark fylke 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1
Troms Romsa fylke 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3
Trøndelag fylke 4,1 4,1
Vest-Agder fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2
Vestfold fylke 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2
Østfold fylke 3,8 3,8 4,0 4,1 4,0
Naturfag yrkesfaglig standpunkt
Akershus fylke 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6
Aust-Agder fylke 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8
Buskerud fylke 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6
Finnmark Finnmárku fylke 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4
Hedmark fylke 3,5 3,4 3,5 3,5 3,7
Hordaland fylke 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,6 3,7 3,8 3,7
Nordland fylke 3,3 3,4 3,6 3,6 3,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,4 3,5 3,6
Norske skoler i utlandet 4,1 3,6
Oppland fylke 3,2 3,2 3,3 3,4 3,6
Oslo fylke 3,4 3,3 3,3 3,4 3,5
Rogaland fylke 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7
Sogn og Fjordane fylke 3,5 3,6 3,7 3,7 3,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,4 3,5 3,6
Telemark fylke 3,4 3,5 3,4 3,5 3,5
Troms Romsa fylke 3,4 3,5 3,7 3,6 3,6
Trøndelag fylke 3,6 3,6
Vest-Agder fylke 3,5 3,6 3,5 3,5 3,5
Vestfold fylke 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6
Østfold fylke 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6
Naturfag studieforberedende standpunkt
Akershus fylke 4,3 4,4 4,3 4,4 4,4
Aust-Agder fylke 4,2 4,1 4,2 4,2 4,3
Buskerud fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1
Finnmark Finnmárku fylke 4,0 4,0 4,2 4,0 4,1
Hedmark fylke 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3
Hordaland fylke 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,3 4,2 4,3 4,3
Nordland fylke 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,3 4,3 4,3
Norske skoler i utlandet 3,7 3,5 3,8 3,7 3,9
Oppland fylke 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1
Oslo fylke 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,2 4,3 4,2
Sogn og Fjordane fylke 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,3 4,3 4,3
Telemark fylke 4,1 4,2 4,3 4,2 4,2
Troms Romsa fylke 4,2 4,2 4,1 4,3 4,4
Trøndelag fylke 4,3 4,3
Vest-Agder fylke 4,1 4,2 4,1 4,1 4,2
Vestfold fylke 4,0 4,2 4,1 4,2 4,2
Østfold fylke 4,1 4,1 4,2 4,3 4,2
Naturfag påbygg standpunkt
Akershus fylke 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8
Aust-Agder fylke 3,7 3,6 3,5 3,5 3,8
Buskerud fylke 3,6 3,5 3,6 3,7 3,7
Finnmark Finnmárku fylke 3,4 3,8 3,7 3,3 3,8
Hedmark fylke 3,7 3,6 3,8 3,8 3,8
Hordaland fylke 3,7 3,5 3,7 3,9 3,9
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,4 3,6 3,7 3,8
Nordland fylke 3,7 3,5 3,6 3,6 3,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,8 3,6 3,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,6 3,7 3,6 3,8 3,8
Oslo fylke 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7
Rogaland fylke 3,7 3,8 3,7 3,8 3,8
Sogn og Fjordane fylke 3,3 3,4 3,8 3,4 3,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,7 3,8 3,8
Telemark fylke 3,6 3,4 3,5 3,6 3,8
Troms Romsa fylke 3,5 3,5 3,7 3,6 3,8
Trøndelag fylke 3,8 3,8
Vest-Agder fylke 3,7 3,6 3,6 3,8 3,9
Vestfold fylke 3,4 3,6 3,6 3,7 3,7
Østfold fylke 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7
Fransk 2 standpunkt
Akershus fylke 4,1 4,1 4,2 4,3 4,3
Aust-Agder fylke 3,6 3,8 4,0 3,8 3,9
Buskerud fylke 4,0 4,2 4,2 4,1 4,1
Finnmark Finnmárku fylke 4,3 4,1 4,2 4,7
Hedmark fylke 4,0 4,0 4,1 3,9 4,1
Hordaland fylke 3,9 3,9 4,0 4,0 3,9
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,0 4,3 4,2 4,1
Nordland fylke 3,7 4,0 3,9 4,2 4,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 4,0 3,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,8 3,9 3,8 4,3 3,9
Oslo fylke 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3
Rogaland fylke 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9
Sogn og Fjordane fylke 4,2 4,0 3,8 3,9 4,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 3,9 4,0
Telemark fylke 3,6 3,9 3,7 4,3 3,7
Troms Romsa fylke 4,1 3,9 4,2 4,4 4,7
Trøndelag fylke 3,9 4,0
Vest-Agder fylke 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2
Vestfold fylke 3,8 3,9 4,2 4,1 4,3
Østfold fylke 3,8 3,7 3,8 3,8 4,0
Spansk 2 standpunkt
Akershus fylke 3,9 4,1 4,2 4,2 4,2
Aust-Agder fylke 4,1 4,0 3,8 3,9 3,9
Buskerud fylke 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2
Finnmark Finnmárku fylke 3,3 3,8 3,6 3,5 3,4
Hedmark fylke 4,1 4,1 4,1 3,9 4,1
Hordaland fylke 3,8 3,9 4,0 3,9 3,9
Møre og Romsdal fylke 4,0 3,9 4,2 4,1 4,1
Nordland fylke 3,8 3,8 4,0 4,2 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 4,0 4,0
Norske skoler i utlandet 4,6 4,7 4,3 4,3 4,1
Oppland fylke 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0
Oslo fylke 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2
Rogaland fylke 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9
Sogn og Fjordane fylke 4,0 4,1 4,2 4,2 4,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 4,0 4,1
Telemark fylke 4,1 4,2 4,1 4,2 4,0
Troms Romsa fylke 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4
Trøndelag fylke 4,0 4,1
Vest-Agder fylke 4,0 4,3 4,3 4,2 4,2
Vestfold fylke 4,1 4,0 4,2 4,2 4,2
Østfold fylke 3,6 3,9 3,9 4,0 4,1
Tysk 2 standpunkt
Akershus fylke 3,9 4,1 4,1 4,1 4,0
Aust-Agder fylke 3,7 3,7 3,6 3,7 3,8
Buskerud fylke 3,9 3,8 4,1 4,2 4,1
Finnmark Finnmárku fylke 4,0 3,8 3,9 4,1 4,0
Hedmark fylke 3,6 3,7 3,6 3,9 3,9
Hordaland fylke 3,7 3,8 3,9 3,8 3,9
Møre og Romsdal fylke 4,1 3,9 3,9 4,1 4,0
Nordland fylke 3,5 3,8 4,1 4,1 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,8 3,6 3,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7
Oslo fylke 4,1 4,2 4,3 4,2 4,2
Rogaland fylke 3,6 3,6 3,6 3,8 3,8
Sogn og Fjordane fylke 3,8 3,6 4,0 3,9 4,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,6 3,9 4,0
Telemark fylke 3,9 3,8 3,9 4,0 3,9
Troms Romsa fylke 3,8 3,7 4,1 4,0 4,1
Trøndelag fylke 3,9 4,0
Vest-Agder fylke 3,9 3,6 3,8 3,8 3,8
Vestfold fylke 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1
Østfold fylke 3,8 3,8 3,7 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no