Standpunkt fellesfag

Illustrasjon for en enhet
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sør-Trøndelag fylke (utgått) vises her.

Her finner du standpunktkarakterer for et utvalg fag. Standpunktkarakterer i alle fag finner du på udir.no/statistikk

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Matematikk 1P-Y yrkesfaglig standpunkt
Agder fylke
Akershus fylke (utgått)
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått)
Hordaland fylke (utgått)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått)
Vestfold fylke (utgått)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått)
Matematikk 1P studieforberedende standpunkt
Agder fylke 3,1
Akershus fylke (utgått) 3,8 3,9 3,8 3,7
Aust-Agder fylke (utgått) 3,4 3,2 2,8 3,5
Buskerud fylke (utgått) 3,6 3,3 3,6 3,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,6
Hedmark fylke (utgått) 3,4 3,2 3,6 3,8
Hordaland fylke (utgått) 3,6 3,2 3,6 3,8
Innlandet fylke 3,5
Møre og Romsdal fylke 3,3 3,2 3,4 3,4 3,4
Nordland fylke 3,3 3,2 3,5 3,7 3,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,7 3,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,3 3,2 3,4 3,5
Oslo fylke 3,5 3,4 3,7 3,7 4,1
Rogaland fylke 3,9 3,9 3,9 3,8 3,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,2 3,4 3,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,7 3,8
Telemark fylke (utgått) 3,2 3,7 4,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 3,9
Troms Romsa fylke (utgått) 3,3 3,1 4,2 3,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 3,7 4,0 3,7
Vest-Agder fylke (utgått) 3,2 3,6 3,2 3,2
Vestfold fylke (utgått) 3,5 3,5 3,3 3,3
Vestfold og Telemark fylke 3,6
Vestland fylke 3,7
Viken fylke 3,6
Østfold fylke (utgått) 3,4 3,4 3,3 3,4
Matematikk 2P studieforberedende standpunkt
Agder fylke 3,8
Akershus fylke (utgått) 3,8 4,0 4,0 3,9
Aust-Agder fylke (utgått) 3,7 3,3 3,1
Buskerud fylke (utgått) 3,5 3,9 3,8 3,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,9
Hedmark fylke (utgått) 4,5 3,7 3,6 3,5
Hordaland fylke (utgått) 3,7 3,7 3,7 3,9
Innlandet fylke 3,9
Møre og Romsdal fylke 3,7 3,4 3,7 3,7 3,9
Nordland fylke 3,7 3,7 3,6 3,7 3,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,7 3,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,4 3,7 3,7 3,9
Oslo fylke 3,4 3,4 3,8 3,8 4,2
Rogaland fylke 3,9 3,6 4,2 4,1 4,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,4 3,3 3,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,7 4,0
Telemark fylke (utgått) 4,0 3,6 3,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,3
Troms Romsa fylke (utgått) 3,6 3,6 3,6 4,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,0 3,8 4,0
Vest-Agder fylke (utgått) 3,5 3,6 3,8 3,7
Vestfold fylke (utgått) 3,2 3,6 3,8 3,8
Vestfold og Telemark fylke 4,3
Vestland fylke 4,3
Viken fylke 3,8
Østfold fylke (utgått) 3,4 3,7 3,6 3,5
Matematikk 2P-Y påbygg standpunkt
Agder fylke
Akershus fylke (utgått)
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått)
Hordaland fylke (utgått)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått)
Vestfold fylke (utgått)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått)
Matematikk 1T studieforberedende standpunkt
Agder fylke 4,2
Akershus fylke (utgått) 4,4 4,3 4,2 3,9
Aust-Agder fylke (utgått) 3,1 3,5 3,1 3,1
Buskerud fylke (utgått) 3,9 4,3 4,6 4,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 3,4 3,9 4,0 4,3
Hordaland fylke (utgått) 4,0 4,0 3,9 4,3
Innlandet fylke 4,2
Møre og Romsdal fylke 3,5 3,4 3,5 3,5 4,0
Nordland fylke 4,1 4,1 4,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,4 3,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,6 4,1 4,3 4,0
Oslo fylke 4,1 4,0 4,0 4,0 4,4
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,0 4,2 4,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,1 3,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,4 4,1
Telemark fylke (utgått) 4,5 3,7 3,9 3,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,1
Troms Romsa fylke (utgått) 3,9 4,3 3,7 4,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 3,7 4,0 4,0
Vest-Agder fylke (utgått) 3,9 4,1 4,3 3,7
Vestfold fylke (utgått) 3,3 3,9 3,6 4,3
Vestfold og Telemark fylke 3,7
Vestland fylke 4,2
Viken fylke 4,3
Østfold fylke (utgått) 3,9
Norsk hovedmål studieforberedende standpunkt
Agder fylke 4,1
Akershus fylke (utgått) 4,1 4,0 4,1 4,1
Aust-Agder fylke (utgått) 4,1 4,3 4,0 4,1
Buskerud fylke (utgått) 3,9 4,2 4,0 3,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,9
Hedmark fylke (utgått) 3,9 4,3 4,0 3,9
Hordaland fylke (utgått) 4,0 4,0 4,1 4,2
Innlandet fylke 4,1
Møre og Romsdal fylke 3,9 4,1 4,1 3,9 4,4
Nordland fylke 3,9 4,1 3,8 3,7 4,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,6 3,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,6 3,7 3,7 3,8
Oslo fylke 4,0 3,9 4,1 4,1 4,1
Rogaland fylke 3,8 4,0 3,7 3,9 4,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,7 3,6 4,1 3,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,9 3,7
Telemark fylke (utgått) 3,9 4,3 4,0 4,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,4
Troms Romsa fylke (utgått) 3,6 4,2 4,1 4,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 3,9 3,9 4,1
Vest-Agder fylke (utgått) 3,6 3,5 3,8 4,2
Vestfold fylke (utgått) 3,8 3,8 3,8 4,3
Vestfold og Telemark fylke 4,1
Vestland fylke 4,2
Viken fylke 4,2
Østfold fylke (utgått) 3,9 3,5 4,1 3,9
Norsk sidemål studieforberedende standpunkt
Agder fylke 3,8
Akershus fylke (utgått) 3,9 3,6 3,8 3,9
Aust-Agder fylke (utgått) 3,8 4,0 3,7 3,7
Buskerud fylke (utgått) 3,8 3,8 3,9 3,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,6
Hedmark fylke (utgått) 3,8 3,7 3,9 3,9
Hordaland fylke (utgått) 4,0 3,9 3,8 4,1
Innlandet fylke 3,9
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,8 4,0 3,9 4,1
Nordland fylke 3,6 3,8 3,5 3,5 3,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,4 3,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,3 3,6 3,5 3,6
Oslo fylke 3,6 3,8 4,0 3,8 4,0
Rogaland fylke 3,6 3,8 3,6 3,7 4,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,8 3,9 4,1 3,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,6 3,5
Telemark fylke (utgått) 3,5 4,2 3,7 4,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,3
Troms Romsa fylke (utgått) 3,2 3,9 4,0 4,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 3,8 3,7 3,9
Vest-Agder fylke (utgått) 3,4 3,4 3,4 3,8
Vestfold fylke (utgått) 3,5 3,4 3,6 4,0
Vestfold og Telemark fylke 4,0
Vestland fylke 4,1
Viken fylke 3,9
Østfold fylke (utgått) 3,6 3,3 3,6 3,6
Norsk hovedmål påbygg standpunkt
Agder fylke
Akershus fylke (utgått)
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått)
Hordaland fylke (utgått)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått)
Vestfold fylke (utgått)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått)
Norsk sidemål påbygg standpunkt
Agder fylke
Akershus fylke (utgått)
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått)
Hordaland fylke (utgått)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått)
Vestfold fylke (utgått)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått)
Engelsk studieforberedende standpunkt
Agder fylke 4,6
Akershus fylke (utgått) 4,6 4,6 4,8 4,6
Aust-Agder fylke (utgått) 4,0 4,1 4,1 4,1
Buskerud fylke (utgått) 4,4 4,3 4,3 4,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,1
Hedmark fylke (utgått) 4,3 4,2 4,3 4,4
Hordaland fylke (utgått) 4,3 4,2 4,4 4,6
Innlandet fylke 4,6
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,7 4,4 4,3 4,3
Nordland fylke 4,2 4,3 4,3 4,2 4,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,2 4,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 4,3 4,5 4,5 4,5
Oslo fylke 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,6 4,3 4,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,9 4,1 4,0 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,7 4,8
Telemark fylke (utgått) 4,9 4,8 4,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,6
Troms Romsa fylke (utgått) 4,4 4,2 4,5 4,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,4 4,5 4,7
Vest-Agder fylke (utgått) 4,2 4,5 4,4 4,4
Vestfold fylke (utgått) 4,3 4,8 4,4 4,5
Vestfold og Telemark fylke 4,7
Vestland fylke 4,7
Viken fylke 4,6
Østfold fylke (utgått) 4,4 4,0 4,4 4,4
Engelsk yrkesfaglig standpunkt
Agder fylke
Akershus fylke (utgått)
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått)
Hordaland fylke (utgått)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått)
Vestfold fylke (utgått)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått)
Samfunnsfag standpunkt
Agder fylke 4,3
Akershus fylke (utgått) 4,5 4,5 4,6 4,6
Aust-Agder fylke (utgått) 4,9 4,5 4,8 4,3
Buskerud fylke (utgått) 4,2 4,3 4,2 4,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,9 4,4
Hedmark fylke (utgått) 4,1 4,4 4,0 4,0
Hordaland fylke (utgått) 4,3 4,3 4,5 4,4
Innlandet fylke 4,7
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,3 4,6 4,4
Nordland fylke 4,5 4,2 4,3 4,3 4,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,9 4,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,9 4,3 4,4 4,7
Oslo fylke 4,1 4,6 4,7 4,5 5,1
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,6 4,5 4,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,7 4,4 4,3 3,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,5 4,4
Telemark fylke (utgått) 4,6 4,5 4,7 4,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,9
Troms Romsa fylke (utgått) 4,3 4,7 4,0 4,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,4 4,4 4,7
Vest-Agder fylke (utgått) 4,1 4,1 4,4 4,3
Vestfold fylke (utgått) 4,2 4,3 4,6 4,3
Vestfold og Telemark fylke 4,8
Vestland fylke 4,5
Viken fylke 4,6
Østfold fylke (utgått) 4,2 4,5 4,4 4,5
Naturfag studieforberedende standpunkt
Agder fylke 4,3
Akershus fylke (utgått) 4,4 4,2 4,2 4,0
Aust-Agder fylke (utgått) 3,9 4,0 3,9 3,9
Buskerud fylke (utgått) 3,8 3,5 3,7 4,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,0
Hedmark fylke (utgått) 4,0 4,1 4,3 4,4
Hordaland fylke (utgått) 4,0 4,1 4,2 4,2
Innlandet fylke 4,0
Møre og Romsdal fylke 3,9 3,9 4,2 4,2 4,2
Nordland fylke 3,7 3,5 3,9 3,9 3,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,5 4,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,6 3,5 3,7 3,9
Oslo fylke 4,0 4,0 4,3 4,3 4,4
Rogaland fylke 4,2 4,3 4,4 4,2 4,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,6 3,9 4,0 3,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,4 4,3
Telemark fylke (utgått) 4,4 4,6 4,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,4
Troms Romsa fylke (utgått) 3,8 3,8 4,0 4,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,3 4,4 4,5
Vest-Agder fylke (utgått) 3,8 4,3 4,1 3,9
Vestfold fylke (utgått) 3,6 4,1 3,9 4,3
Vestfold og Telemark fylke 4,2
Vestland fylke 4,3
Viken fylke 4,3
Østfold fylke (utgått) 4,1 4,0 4,1 4,0
Fransk 2 standpunkt
Agder fylke 4,5
Akershus fylke (utgått) 3,8 3,6 3,9 4,2
Aust-Agder fylke (utgått) 4,0 3,3 4,3
Buskerud fylke (utgått) 4,4 4,0 3,8 3,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 4,3
Hordaland fylke (utgått) 3,8 3,7 4,1 4,3
Innlandet fylke 3,8
Møre og Romsdal fylke 4,3 3,6
Nordland fylke 4,7 4,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,2 3,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,7
Oslo fylke 4,0 3,9 4,1 4,0 4,3
Rogaland fylke 3,3 3,7 3,6 4,1 4,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 3,9
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,3
Troms Romsa fylke (utgått) 4,0 4,5 4,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 3,9 3,9 4,4
Vest-Agder fylke (utgått) 4,3
Vestfold fylke (utgått) 3,2 3,4 3,5
Vestfold og Telemark fylke 4,7
Vestland fylke 4,4
Viken fylke 4,1
Østfold fylke (utgått) 3,7 3,6 3,5 4,0
Spansk 2 standpunkt
Agder fylke 4,5
Akershus fylke (utgått) 3,7 4,0 3,9 3,8
Aust-Agder fylke (utgått) 4,8 3,8 3,7 3,5
Buskerud fylke (utgått) 4,4 3,7 4,3 4,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 3,3 3,5 3,6 3,9
Hordaland fylke (utgått) 3,9 3,9 4,0 4,0
Innlandet fylke 3,7
Møre og Romsdal fylke 4,1 3,8 3,5 4,1 3,6
Nordland fylke 3,1 3,1 3,6 4,0 3,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,5 3,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,3 3,9
Oslo fylke 3,8 3,8 4,1 4,0 4,4
Rogaland fylke 3,8 3,7 4,1 4,0 4,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 5,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,3
Telemark fylke (utgått) 3,4 4,1 4,2 4,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,3
Troms Romsa fylke (utgått) 3,8 3,9 4,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 3,9 4,2 4,1
Vest-Agder fylke (utgått) 3,7 3,7 3,7 4,3
Vestfold fylke (utgått) 4,2 4,3 4,2 3,7
Vestfold og Telemark fylke 4,0
Vestland fylke 4,1
Viken fylke 3,8
Østfold fylke (utgått) 3,7 4,8 3,7 4,4
Tysk 2 standpunkt
Agder fylke 4,2
Akershus fylke (utgått) 3,6 4,2 3,7 3,8
Aust-Agder fylke (utgått) 4,0 3,2
Buskerud fylke (utgått) 4,4 3,9 4,1 4,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 4,1 3,7 3,4 4,0
Hordaland fylke (utgått) 3,9 3,7 4,0 3,9
Innlandet fylke 4,3
Møre og Romsdal fylke 3,9 3,4 4,1 3,9
Nordland fylke 3,1 3,6 3,7 3,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,6 3,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,5 3,4
Oslo fylke 3,6 3,8 4,1 3,8 4,3
Rogaland fylke 3,3 3,7 3,8 3,5 3,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,9 4,7 4,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,7 3,7
Telemark fylke (utgått) 3,9 4,5 4,6 4,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,4
Troms Romsa fylke (utgått) 3,5 3,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 3,8 3,9 4,1
Vest-Agder fylke (utgått) 2,9 3,3 3,9
Vestfold fylke (utgått) 3,3 3,4 3,8
Vestfold og Telemark fylke 4,3
Vestland fylke 4,2
Viken fylke 3,8
Østfold fylke (utgått) 3,2 3,5 3,9 3,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no